Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic de les vistes aèries de la Facultat de Nàutica de Barcelona en diferents anys, que es van realitzar per fer promoció dels nous espais de la UPC. Així doncs, es pot observar l'evolució del terreny urbanitzat.

Recent Submissions

View more