Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic de les vistes aèries del Campus del Baix Llobregat en diferents anys, que es van realitzar per fer promoció dels nous espais de la UPC. Així doncs, es poden observar les diferents fases de construcció del CBL i l'evolució del terreny urbanitzat.

Recent Submissions

View more