L'edició d'aquest treball s'inscriu en el projecte HAR2016-75871-R

Summary

  • Aparells telefònics de 1878, unes peces singulars 

    Sánchez Miñana, Jesús; Roca-Rosell, Antoni; Valentines Álvarez, Jaume; Lusa Monforte, Guillermo (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”. Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura “Pere Duran Farell”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
    Número de revista
    Open Access