Dades editorials

Edita: Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca"

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

e-ISSN: 2604-5850

ISSN: 2604-5842

Collections in this community

Recent Submissions

 • Un muntatge demostrador del «liqüímetre per elasticitat» d'Emili Clausolles (1874) 

  Roca-Rosell, Antoni; Sánchez Miñana, Jesús (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca” Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura “Pere Duran Farell”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2022)
  Número de revista
  Open Access
 • La col·lecció patrimonial de l’ETSEIB: 45 anys estudiant la cultura material de la tècnica 

  Roca-Rosell, Antoni; Lusa Monforte, Guillermo; Valentines Álvarez, Jaume; Acosta-Rizo, Carlos (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca” Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura “Pere Duran Farell”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2021)
  Número de revista
  Open Access
 • La Biblioteca, un recurs, un servei, un patrimoni 

  Lusa Monforte, Guillermo; Roca-Rosell, Antoni (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”. Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura “Pere Duran Farell”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2020)
  Número de revista
  Open Access
 • La “farga” de l’ETSEIB: un testimoni singular de l'enginyeria industrial 

  Lusa Monforte, Guillermo; Roca-Rosell, Antoni (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”. Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura “Pere Duran Farell”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2019)
  Other
  Open Access
 • La balança algebraica (1908) i el ternal algèbric (1932). El càlcul mecànic de Paulí Castells i Vidal (1877-1956) 

  Lusa Monforte, Guillermo; Roca-Rosell, Antoni (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”. Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura “Pere Duran Farell”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
  Número de revista
  Open Access
 • Aparells telefònics de 1878, unes peces singulars 

  Sánchez Miñana, Jesús; Roca-Rosell, Antoni; Valentines Álvarez, Jaume; Lusa Monforte, Guillermo (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”. Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura “Pere Duran Farell”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Número de revista
  Open Access
 • Los edificios de la Escuela de Ingeniería Industrial de Barcelona (desde 1851 hasta la actualidad) 

  Lusa Monforte, Guillermo (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”. Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura “Pere Duran Farell”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
  Número de revista
  Open Access