Dades editorials

Edita: Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca"

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

e-ISSN: 2604-5850

ISSN: 2604-5842 (pendent de validació)

Collections

Recent Submissions

View more