Doble titulació interuniversitària UPC-UB

Recent Submissions

 • Evolució de la malària en temps de la Covid-19 

  Arxé Asensio, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’aparició de la Covid-19, ens ha mostrat una nova realitat que ha afectat la nostra manera de viure. Hem pogut experimentar el què suposa viure en pandèmia i com es pot veure afectada l’economia en una crisi sanitària. ...
 • Anàlisi de patrons de parla i estratègies comunicatives dels mitjans segons la seva ideologia política 

  Castellano Escuder, Carlota (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Anàlisi dels patrons de parla i expressions de les diferents ideologies polítiques en les que s’identifiquen els mitjans nacionals. S’examina si hi ha diferències de parla, expressions o conceptes entre els mitjans nacionals, ...
 • Anàlisi del consum i els costos ocults de la carn a les llars espanyoles 

  Quesada Grau, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2022-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Des de la segona meitat del segle XX fins a l'actualitat s'han anat introduint nous models de gestió ramadera que es basen en l'alimentació complementària dels animals, passant d'un sistema de producció extensiu, en el ...
 • Anàlisi Economètrica dels Valors de Mercat Futbolístic Europeu de la temporada 2017/2018 

  Sastre Belío, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els objectius d’aquest treball són construir un model de regressió lineal múltiple per tal de determinar el valor de mercat dels futbolistes professionals a partir de mètriques de rendiment futbolístic i construir un model ...
 • Los efectos de los tuits de Donald Trump sobre el mercado bursátil americano 

  Salvador Zuriaga, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Las redes sociales se están convirtiendo en una de las principales fuentes de datos en la era del bigdata. Muchos analistas financieros usan Twitter para recopilar datos y obtener información valiosa en el análisis financiero. ...
 • Model de creixement de Ramsey-Cass-Koopmans: implementació i calibratge 

  Llanos Jiménez, Mauro (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els models econòmics són l’eina principal de la qual disposa l’economia per representar la realitat econòmica i el comportament dels agents econòmics d’una forma simplificada mitjançant expressions matemàtiques. Aquest ...
 • Anàlisi d’estratègies d’inversió en el DJIA en el període 2000 a 2020 

  Marín Rius, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball s’ha realitzat una anàlisi de les cotitzacions de 28 empreses que formaven part de l’índex Dow Jones l’1 de juny del 2020 i el mateix índex. El període estudiat compren de l’any 2000 al 2020 ambdós inclosos, ...
 • Proyecciones de mortalidad para España: impacto en las primas de seguros de vida 

  Llorca Capote, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este trabajo se estiman los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman con los datos de mortalidad de España. Gracias a las medidas de bondad de ajuste AIC y BIC, se ha observado que el modelo Renshaw-Haberman presenta un ...
 • El trading de alta frecuencia (HFT) y sus consecuencias en los mercados. Creación de un sistema automático mediante redes LSTM 

  Cano Monclús, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2021-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Comparabilidad de elecciones 

  Roye Muiños, Gibran (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [cast] Este trabajo ha tenido como objetivo establecer y estudiar una metodología de comparación de conjuntos de datos que representan a los mismos individuos pero en diferentes tiempos. Se han estudiado datos electorales ...
 • Tipologia i patrons de consum de les llars espanyoles 

  Ponseti Muntaner, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [cat] Són evidents les transformacions i la rellevància del consum en el segle XXI, on el nivell de benestar, qualitat de vida i classe social estan fortament lligades a la capacitat d’adquisició. A més, la globalització, ...
 • Regressió quantílica i quantílica logística: Una aproximació a l’economia i l’estadística 

  Franquet Fàbregas, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [cat] La part introductòria del treball està formada per la introducció, la revisió de la literatura i la metodologia. En aquesta part introductòria, es justifica el tema (regressió quantílica i quantílica logística), es ...

View more