Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic del X Fòrum de Telecomunicacions i Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya celebrat al Campus Nord en el període del 20-22 d'octubre del 1999. Organitzat per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), el desè Fòrum de Telecomunicacions ha centrat la seva atenció en dos eixos centrals: el comerç electrònic o e-business i la Televisió Digital Terrestre (TDT).

D'aquesta manera, el Fòrum va comptar amb la participació de les empreses més importants del sector, com ara Airtel Móvil, Altran, Alcatel, EDS España, CDSC, Ploenzke, HP Española S.A i Telefónica (entre d'altres), les quals van presentar als futurs professionals els darrers productes desenvolupats, les línies d'investigació i nous projectes del moment a través dels estands instal·lats a la plaça Salvà i Campillo.

A més a més, en aquesta línia, el X Fòrum de Telecomunicacions va presentar diverses conferències i taules rodones amb professionals de diferents àmbits per tal de debatre sobre les qüestions que afectaven al món de les TIC en aquell moment: telecomunicacions, electrònica i telemàtica (autopistes de la informació, telefonia mòbil, TDT...).

Recent Submissions

View more