Descripció de la col·lecció

El Fòrum Segle XXI va ser organitzat per la Cambra de Comerç, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya a través del Parc Científic i Tecnològic de Barcelona. Aquest Fòrum va reunir al Palau de Congressos, entre els dies 20 i 21 de gener del 2000, a empresaris, científics i tecnòlegs de diversos països per traçar el futur perfil de la ciència i la tecnologia. D'aquesta manera, el Fòrum va aplegar més de 500 persones per tractar el desenvolupament de les ciències de la vida, així com les noves tecnologies de la informació i les comunicacions durant els pròxims anys, tot centrant-se en el factor humà com l'eix central de la ciència i de la tecnologia.

Recent Submissions

View more