L’objectiu d’aquest projecte és la millora de la docència de les ciències, il·lustrant l’ensenyament d’aquestes a través de diferents problemes tecnològics. Això requereix per part del professorat, no només de coneixement dels conceptes i tècniques de matemàtiques o de física, sinó també nocions de les diferents àrees de l’enginyeria on s’apliquen. La metodologia consistirà en la impartició de conferències de periodicitat quinzenal, a partir d’abril de 2018, que il·lustrin l’ús de les matemàtiques en diferents àrees tecnològiques. La intenció és recopilar el material que sorgeixi d’aquest projecte, per a la seva introducció i utilització a la comunitat universitària. Un programa similar es plantejaria en un futur per a la contextualització d’altres ciències (física,...) a les carreres tecnològiques de la UPC. Comitè organitzador: Professora Marta Peña (Directora) (Departament de Matemàtiques de la UPC) Professor Jaume Fabregat (Departament de Matemàtiques de la UPC) Professora Josefina Antonijuan (Departament de Matemàtiques de la UPC) Professora M. Rosa Estela (Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC) Professora M. Àngels Puigví (Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC) Consell Assessor: Professor Josep Ferrer (President) (Departament de Matemàtiques de la UPC) Professor José Rodellar (Director del Departament de Matemàtiques de la UPC) Professor David López (Director de l’Institut Ciències de l’Educació de la UPC) Professor Claudi Alsina (UPC) Professor Víctor Grau (Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències, Departament d’Enginyeries de la Universitat de Vic) Professor Francesc Imbernón (Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona) Josep Canós (Degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya) Professor José Mas (President de la xarxa temàtica ALAMA -Algebra Lineal, Análisis Matricial y Aplicaciones-, (Universitat Politècnica de València)

Zonavídeo UPC Series

Now showing items 1-1 of 1

      Recent Submissions

      View more