C1006.Recepcions: Documents produïts o rebuts relatius a les recepcions organitzades per la Universitat i dirigides a la comunitat universitària o a altres membres externs a l’entitat