Recent Submissions

 • Creación de un juego pixel art 2D usando modelos 3D 

  Cabreira Sánchez, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Crear arte en dos dimensiones para videojuegos es lento. Parte del problema está en que el desarrollo de un juego es un proceso altamente iterativo, donde se descartan y renuevan ideas cada poco tiempo. Teniendo en cuenta ...
 • Animació facial a través de computer vision 

  Olivenza Busquets, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de grau afronta el problema de la poca oferta d'assets d’Unreal Engine per realitzar animació facial amb una webcam i aconsegueix crear un asset que assenta les bases d'aquesta tecnologia. L'objectiu ...
 • Magic VR 

  Jimenez Bosch, Elliot (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Cómo es desarrollar un prototipo en VR? Y ambientado en el universo de Harry Potter? En este prototipo te meteras en la piel de un alumno de Hogwarts y aprender a utilizar magia, para ello aprenderás a pronunciar el hechizo ...
 • Comic Style Rendering 

  Izquierdo Cunill, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball parteix de la idea de voler recrear l'estil de la il·lustració 2D, en concret la del còmic, per a poder-lo fer servir en el desenvolupament d'un videojoc. En aquest treball s'analitzarà primer l'estil d'un ...
 • Creació d’un prototip de videojoc: Fantasy Royale 

  Oña Rufí, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest document tracta sobre l’explicació i descripció del projecte “Fantasy Royale”, un prototipde videojoc Multijugador Online que combina els gèneres Battle Royalei Estratègia per Torns amb Cartes Col·leccionables. Els ...
 • Procedural textures generation: adaptation into a Unity tool 

  Busquets Duran, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This is a description document that explains the procedure and development of the “Procedural Texture Generator” tool for Unity. It is a node-based editor that allows the user to create textures by generating different ...
 • Extended VR Core 

  Gironés Bosch, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La realitat virtual és una tecnologia emergent i cada cop té més rellevància en la industria de la informàtica. Degut a aquest creixement, cada vegada hi ha més empreses i més desenvolupadors que treballen amb realitat ...
 • Unity GOAP Tool 

  Martín Vilà, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Unity is the most used real-time 3D (​RT3D​) engine all over the world, with more than 4.5M registered developers. Nowadays Unity engine still don’t have an officially supported tool for the development of artificial ...
 • Chambers of Elrankat: ARPG game prototype skill and item interaction system 

  Pareja Piñol, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The aim of this project is to create a game prototype for a diablo-like game. The focus of this prototype is in the skill and itemization system, it searches to create a skill system that allows the player to change the ...
 • Artificial neural networks: technology & adaptation to a Unity3D toolset 

  Olivé Rubio, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Estudi sobre la naturalesa de les Xarxes Neuronals i la seva aplicació en Inteligencies Artificials, especialment en videojocs i la seva integració a través d'una eina en Unity3D amb demostracions del seu ús a través ...
 • Generació de props i entorns procedurals per a videojocs 

  Olóndriz Rosique, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El procés de desenvolupar grans entorns en videojocs es un procés lent i tediós. Actualment el procés més estàndard de la industria és anar posant en un entorn diferents peces o objectes modulars (que encaixen entre ...
 • Desenvolupament d’un asset de generació de FX Pixel Art 

  Trueba López, Ian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un asset pel motor de jocs Unity el qual permeti crear efectes especials en estil pixel art de manera automàtica. Per aconseguir-ho s’ha desenvolupat una interfície intuïtiva que ...

View more