K1013.01. Expedients d'organització de festes i de premis culturals de les universitats. Documents produïts o rebuts relatius a activitats socials, culturals i festives que la Universitat organitza per a la comunitat universitària amb motiu d’una festivitat assenyalada i amb caràcter anual.

Collections in this community