L'UNIVERS fou un servei de la UPC que s'encarregava d'oferir serveis i activitats a la comunitat universitària, preferentment als estudiants.

Sub-communities within this community