Descripció de la col·lecció

José A. Jiménez Salas. Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universidad Politécnica de Madrid. Introductor de la mecànica del sòl a Espanya, professor honoris causa de la Universitat Nacional de Perú, professor emèrit i membre de la Reial Acadèmica de Ciències Exactes, Físiques i Naturals. Investit el 12 de maig de 1999 a la Sala del Claustre, a proposta de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Apadrinat pel professor Eduardo Alonso Pérez de Àgreda.

Recent Submissions

View more