Descripció de la col·lecció

Romano Prodi, Llicenciat en Dret i Econòmiques. Per la seva contribució al desenvolupament dels sectors industrials i energètics europeus i pel seu compromís polític i europeu en solidaritat amb la resta de la humanitat, va ser investit el 3 de desembre de 1998 a la Sala del Claustre a proposta del Rector Jaume Pagès. Apadrinat pel professor Francesc Solé Parellada.

Recent Submissions

View more