e-PLASCOM realitza la seva recerca en el camp de la Ciència i Tecnologia de materials Plàstics i Compòsits, estudiant la relació entre el processament-estructura generada-propietats. Té com a objectiu general la disminució del impacte ambiental dels productes de plàstic, utilizant matèries primeres reciclades o de origen renovable, aixi com tecnologies de fabricació sostenibles. Ha desenvolupat projectes enfocats en la modificació de PLA amb diferents estratègies: preparació de nano compòsits, extrusió reactiva i mesclat amb altres termoplàstics.

Recent Submissions

View more