Les activitats de recerca del grup les podem dividir en dos grups molt diferenciats, per temàtica i actuació. La primera la definiríem com a caracterització de material biològic humà i la segona com anàlisi i estudi de l'accident de trànsit.
En el primer àmbit en el si del grup s'han realitzat 2 tesis doctorals i nombroses publicacions, exemple de tesis: ‘A Constitutive Model of Human Esophagus Tissue with Application for the Treatment of Stenosis: Experimental Characterization and Numerical Simulation’ i ‘Modelo constitutivo para tejido óseo humano: propiedades mecánicas del hueso cortical de costilla’
En l'àmbit de l'estudi i anàlisis de l’accident de trànsit s'ha dirigit una tesis doctoral que du per títol ‘Estudio medico-forense del peatón fallecido atropellado por motocicleta en la ciudad de Barcelona: Patrón Lesional y anàlisis de las principales variables implicadas’ donant una idea clara de l’expertesa del grup pel que fa a la relació de la Biomecànica i l’accident de trànsit.

Collections in this community

Recent Submissions

  • Probabilistic assessment for clavicle fracture under compression loading: rate-dependent behavior 

    Sánchez Molina, David; García Vilana, Silvia; Velázquez Ameijide, Juan; Arregui Dalmases, Carlos (2020-10)
    Article
    Restricted access - publisher's policy
    Pedestrians, motorcyclists, and occupants of vehicle involved in side impacts can suffer lateral impacts at the shoulder with sufficiently high forces to fracture the clavicle. While some previous studies have developed a ...