Les activitats de recerca del grup les podem dividir en dos grups molt diferenciats, per temàtica i actuació. La primera la definiríem com a caracterització de material biològic humà i la segona com anàlisi i estudi de l'accident de trànsit.
En el primer àmbit en el si del grup s'han realitzat 2 tesis doctorals i nombroses publicacions, exemple de tesis: ‘A Constitutive Model of Human Esophagus Tissue with Application for the Treatment of Stenosis: Experimental Characterization and Numerical Simulation’ i ‘Modelo constitutivo para tejido óseo humano: propiedades mecánicas del hueso cortical de costilla’
En l'àmbit de l'estudi i anàlisis de l’accident de trànsit s'ha dirigit una tesis doctoral que du per títol ‘Estudio medico-forense del peatón fallecido atropellado por motocicleta en la ciudad de Barcelona: Patrón Lesional y anàlisis de las principales variables implicadas’ donant una idea clara de l’expertesa del grup pel que fa a la relació de la Biomecànica i l’accident de trànsit.