Show simple item record

dc.contributorSivatte Adroer, Mauricio
dc.contributor.authorCastillo Fernández, Víctor
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Mecànica
dc.date.accessioned2018-03-06T08:50:45Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/114836
dc.description.abstract[CATALÀ] Aquest projecte es realitza com a conseqüència de diferents necessitats: primerament finalitzar el grau d'enginyeria mecànica, la segona per a aprofundir en els coneixements assolits durant el grau i per últim per satisfacció personal. La idea sorgeix de la preocupació d'un grup de persones del sector industrial per facilitar el treball de soldadura i l'ensenyança dels operaris i futurs operaris de tallers de dimensions i espais reduïts. Les postures que s'adopten i la quantitat d'ajusts en la col·locació que es realitzen a les peces a soldar, les quals poden arribar a superar els 1500kg, redueixen la producció y augmenten la probabilitat de lesions i altres riscos. Per poder combatre aquests problemes laborals, es va decidir que l'objectiu del treball havia de ser dissenyar un posicionador per a soldadura, sempre tenint present els requisits especificats per treballadors i operaris del sector: dimensions en planta, funcionalitats, carregues,... Prèviament al disseny, es realitza un estudi de mercat de les màquines posicionadores ja existents, per observar els diferents mecanismes emprats i com es desenvolupen. S'ha vist que hi han de diferents segons la seva funcionalitat, moviments que realitzen i dimensions. Inicialment es fa un croquis del que pot ser la màquina, i dels seus components. Després de desenvolupar el disseny final, i emprant el software Siemens NX10 es realitza el modelatge de tots els components mecànics de conformaran el producte. Posteriorment, es desenvolupen els plànols constructius dels elements de la posicionadora. En aquesta fase s'han realitzat modificacions i s'ha readaptat el disseny que s'havia establert. Per finalitzar la part del disseny es realitza un pressupost en funció dels elements que s'han de fabricar i els normalitzats. En els primers, es marquen les operacions que s'han seguit per a la seva fabricació, el temps que es requereix i el número de peces que es requereixen. Finalment, s'han explicat les funcionalitats de la maquina. S'han establert els punts important, referents al disseny mecànic, que s'haurien d'introduir en el manual d'us del producte. També s'han tingut en compte els aspectes medi ambientals al final de la vida d'aquest segons normativa.
dc.description.abstract[ANGLÈS] This project realises as a consequence of different needs: firstly finalise the degree of mechanical engineering, the second to deepen in the knowledge attained during the degree and for last for personal satisfaction. The idea arises of the worry of a group of people of the industrial sector to facilitate the work of welding and the knowledge of the workers and futures workers of workshops of dimensions and spaces reduced. The postures that adopt and the quantity of adjusts in the cabbage that they realise to the pieces to solder, which can reach,... For can combat these labour problems, decided that the aim of the work had to be design a positioner for welding, always having present the requirements specified by industrious and workers of the sector: dimensions in plant, functionalities, load,... Previously to the design, realises a study of market of the machines positioners already existent, to observe the different mechanisms employed and how develop. It has seen that they have to different as his functionality, movements that realise and dimensions. Initially it does a sketch of what can be the machine, and of his components. After developing the final design, and employing the software Siemens NX10 realises the modelling of all the mechanical components. Later, they develop the constructive plains of the elements of the positioner. In this phase have realised modifications and has adapt the design that had established . To finalise the part of the design realises a budget in function of the elements that have to manufacture and the normalised. In the first, mark the operations that have followed for his manufacture, the time that requires and the number of pieces that require . Finally, they have explained the functionalities of it schemes. They have established the important points, referents to the mechanical design, that would have to enter in the manual of you of the product. Also they have taken into account the aspects environmental medium at the end of the life of this normative seconds.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica::Fabricació::Disseny i càlcul de màquines
dc.subject.lcshWelding
dc.subject.otherTensió de Von Mises
dc.subject.otherDeformació
dc.subject.otherSoldadura
dc.subject.otherFabricació
dc.subject.otherDimensionament
dc.subject.otherModelatge
dc.subject.otherSimulació
dc.subject.otherElement normalitzat
dc.subject.otherTolerància
dc.subject.otherAjust
dc.subject.otherVon Mises tension
dc.subject.otherDeformation
dc.subject.otherWelding
dc.subject.otherManufacture
dc.subject.otherDimensioning
dc.subject.otherModelling
dc.subject.otherSimulation
dc.subject.otherStandardized element
dc.subject.otherTolerance
dc.subject.otherAdjust
dc.titleEstudi, disseny i modelatge d'una màquina posicionadora de soldadura
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacSoldadura
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.lift10000-01-01
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Spain
Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license : Attribution-ShareAlike 3.0 Spain