Show simple item record

dc.contributorJosa Garcia-Tornel, Alejandro
dc.contributor.authorTañà Fornés, Meritxell
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
dc.date.accessioned2018-02-16T10:09:29Z
dc.date.issued2017-09-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/114172
dc.description.abstractAmb un 80% de la població europea vivint a les àrees urbanes, les ciutats són clau pel desenvolupament sostenible. En el context actual de legislació ambiental sobre sostenibilitat urbana, l’estratègia europea 2020, és un element crucial, ja que té com a objectius la reducció d’un 20% dels gasos d’efecte hivernacle i del consum energètic. Com a part del sistema urbà, el cicle urbà de l’aigua que engloba: captació i potabilització, distribució, xarxa de sanejament i depuració i retorn al medi ambient, ha de limitar l’impacte ambiental. El propòsit és continuar subministrant aigua potable i tractant aigua residual, assegurant el creixement de les ciutats a uns costos ambientals i econòmics raonables. L’objectiu principal de l’estudi és analitzar l’ecoeficiència de les dues Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR), Riu Sec i Riu Ripoll, que depuren les aigües residuals de Sabadell. S’analitzarà la situació actual i es compararà amb un escenari on es proposen millores tecnològiques o de procés. Per últim, es demostrarà que l’eina AQUAENVEC és útil per realitzar estudis de mercat entre EDARs i per facilitar la presa de decisions. S’ha utilitzat la metodologia d’Anàlisi de Cicle de Vida, però en aquest cas s’han obtingut els resultats d’impacte a través de l’eina AQUAENVEC. És una eina web que calcula l’impacte ambiental, econòmic i d’ecoeficiència mitjançant indicadors. S’han comparat els resultats entre les dues EDARs i entre l’escenari de millores. S’ha observat que de forma general l’EDAR Riu Ripoll presenta millors índex d’ecoeficiència que Riu Sec, però que aquest índex millora significativament en l’escenari proposat. A més, s’han comparat els resultats amb dos casos més d’estudi ,Betanzos i Calafell, i s’ha comprovat que l’eina és útil en la presa de decisions en termes de sostenibilitat i per realitzar Benchmarking. Finalment, cal remarca que entrelligar i gestionar conjuntament els aspectes ambientals i econòmics és essencial per aconseguir un desenvolupament sostenible. Així doncs, obtenir informació de diferents indicadores ambientals i d’aspectes econòmics d’una forma fàcil i entenedora proporciona una gestió de l’aigua més eficient.
dc.description.abstractCon un 80% de la población europea viviendo en áreas urbanas, las ciudades tienen un papel clave hacia el desarrollo sostenible. En este contexto, Europa propone una estrategia de reducción hasta un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y energía eléctrica en la estrategia 2020. Como parte del ecosistema urbano, la gestión del ciclo urbano del agua que engloba: captación y potabilización, distribución, red de saneamiento y depuración y retorno al medio ambiente, ha de limitar el impacto ambiental. El propósito es el suministro de agua y tratamiento de las aguas residuales de forma continua, asegurando el crecimiento de las ciudades a unos costes ambientales y económicos razonables. El objetivo principal del estudio es analizar la ecoeficiencia de las dos Estaciones de Aguas Residuales (EDAR), Riu Sec y Riu Ripoll, que depuran las aguas residuales de la ciudad de Sabadell. Se analizará la situación actual y se comparará con un escenario donde se propondrán mejoras tecnológicas y de proceso. Además, se demostrará que la herramienta AQUAENVEC se utiliza para realizar estudios de mercado de las EDARs y para facilitar la toma de decisiones. Se ha utilizado la metodología del Análisis del Ciclo de Vida, pero en este caso se han obtenido resultados de impacto con la herramienta AQUAENVEC. Esta es una herramienta web que calcula el impacto ambiental, económico y de ecoeficiencia mediante indicadores. Se han comparado los resultados entre las dos EDARs y entre el escenario de mejoras propuestas. Se ha observado que de forma general la EDAR Riu Ripoll presenta mejores índices de ecoeficiencia que Riu Sec, pero que este índice mejor significativamente en el escenario propuesto. Además, se han comparado los resultados con dos casos de estudio, Betanzos y Calafell, y se ha comprobado que la herramienta es útil en la toma de decisiones en términos de sostenibilidad y para realizar Benchmarking. Finalmente, cabe remarcar que entrelazar y gestionar conjuntamente los aspectos ambientales y económicos es esencial para conseguir un desarrollo sostenible. Obtener información de diferentes indicadores ambientales y de aspectos económicos de forma sencilla y comprensible proporciona una gestión del agua más eficiente.
dc.description.abstractIn Europe, 80% of the population lives in urban areas, where cities are a key-fact to achieve sustainable development. 2020 European strategy is a crucial element in this context of environmental legislation, mostly related to urban sustainability, which aims to reduce 20% of the gases produced by global warming and energetic consumption. As a part of the urban cycle, the urban water cycle includes collection and purification, water distribution, urban drainage system, depuration processes and environment return. Its purpose is to reduce the environment impact and keep providing drinkable water and treating residual water, so that cities can keep growing at a reasonable cost both environmentally and economically. The main objective for this dissertation is to analyse the ecoefficiency during the residual water treatment processes in Sabadell, where Riu Sec and Riu Ripoll Waste Water Treatment Plans (WWTP) purifies their water. The analysis aims to compare the current situation in the area to a technological and procedure improvement scenery. In the other hand, to demonstrate that the AQUAENVEC tool is useful as decision-making. Life Cycle Analysis methodology has been used, but in this case we have obtained results via AQUAENVEC tool, which calculates environmental, economic and ecoefficiency impact through specific indicators. This tool helps in the process of taking decisions focused on urban water cycle sustainability. Generally, it has been noted that Riu Ripoll WWTP presents better ecoefficiency compared to Riu Sec WWTP, however, this has been improved after applying the changes that have been suggested. Moreover, the results have been compared to two further case studies: Betanzos and Calafell and it provides that AQUAENVEC is a very comprehensive way for more sustainable decision-making. Finally, we have seen that mixing and managing environmental and economic aspects is crucial to achieve sustainable development. Obtaining information from different environmental indicators as well as different economic aspects in an easy and understandable way equals to a more efficient water management.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Enginyeria hidràulica, marítima i sanitària::Enginyeria sanitària
dc.subject.lcshWater -- Purification
dc.subject.lcshSewage -- Purification
dc.subject.lcshSustainable development
dc.subject.otherEco-eficiència
dc.subject.otherSabadell
dc.subject.otherSostenibilitat
dc.subject.otherEstació Depuradora d'Aigües Residuals
dc.subject.otherAnàlisi de cicle de vida
dc.titleAnàlisi de l'eco-eficiència dels sistemes de tractament d'aigua en un municipi mitjà
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacAigües residuals -- Depuració
dc.subject.lemacDesenvolupament sostenible
dc.identifier.slugPRISMA-127113
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.lift10000-01-01
dc.date.updated2017-11-01T19:08:15Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
dc.audience.degreeMÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL (Pla 2014)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder