La Jornada UPC Alumi s'organitza anualment amb l'objectiu de facilitar el 'networking' entre els exalumnes de la UPC i aquelles persones que estan o han estat vinculades a la Universitat, i aprofundir en un tema rellevant per a la societat i el món politècnic. La 6a edició, que té per nom "UPC i entorn: la Universitat implicada en la transformació del territori", va tenir lloc el 12 de juny de 2017 a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). L'activitat central de la Jornada fou una taula rodona on van participar professionals i entitats vinculades a la Universitat Politècnica de Catalunya i al barri del Besòs. Els ponents van debatre sobre les oportunitats empresarials i socieconòmiques que es poden generar amb noves sinèrgies entre l'EEBE, les entitats socials i el teixit empresarial.

Recent Submissions

View more