Realitzar recerca aplicada en les àrees de:
- Modelització, identificació i simulació de processos industrials continus i discontinus
- Control avançat de sistemes dinàmics
- Optimització i satisfacció de restriccions
- Supervisió i diagnòstic de fallades en processos industrials
- Control tolerant a fallades
amb l'objectiu final d'integrar aquestes tècniques en sistemes software que permetin incrementar l'autonomia dels processos controlats.

http://futur.upc.edu/SAC

The group aim is to carry out applied research in the following areas: - Modelling, identification and simulation of continuous and discontinuous industrial processes
- Advanced control of dynamic systems
- Optimisation and constraint satisfaction
- Supervision and fault diagnosis of industrial processes and systems
- Fault-tolerant control; and related subjects.
The aim is to devise software applications that increase the reliability and performance of processes and systems on the basis of this research.

http://futur.upc.edu/SAC

The group aim is to carry out applied research in the following areas: - Modelling, identification and simulation of continuous and discontinuous industrial processes
- Advanced control of dynamic systems
- Optimisation and constraint satisfaction
- Supervision and fault diagnosis of industrial processes and systems
- Fault-tolerant control; and related subjects.
The aim is to devise software applications that increase the reliability and performance of processes and systems on the basis of this research.

http://futur.upc.edu/SAC

Recent Submissions

View more