El grup SAC és un grup de recerca de la UPC actiu des del 1990 i l'any 2014 va ser reconegut com a grup de recerca consolidat. Des del seu inici, l'activitat científica del grup gira a l'entorn de temes relacionats amb la Supervisió, Seguretat i el Control Automàtic de sistemes i infraestructures crítiques.
Actualment, l'activitat científica del grup està organitzada a l'entorn dels següents temes:
- Mineria, validació correcció i fusió de dades heterogènies al el suport de informació cognitiva;
- Disseny de sistemes de diagnosis i control tolerants a fallades, resilients i segurs;
- Prognosis per estimar la salut dels sistemes i desenvolupar metodologies de manteniment predictiu.
- Disseny de sistemes de control òptim i gestió optimitzada de la producció
- Planificació de trajectòries i guiatge de vehicles autònoms.
Dins d'aquests àmbits el grup SAC està reconegut internacionalment fet que ho demostra el gran nombre de col·laboracions internacionals que té.

The group aim is to carry out applied research in the following areas: - Modelling, identification and simulation of continuous and discontinuous industrial processes
- Advanced control of dynamic systems
- Optimisation and constraint satisfaction
- Supervision and fault diagnosis of industrial processes and systems
- Fault-tolerant control; and related subjects.
The aim is to devise software applications that increase the reliability and performance of processes and systems on the basis of this research.

The group aim is to carry out applied research in the following areas: - Modelling, identification and simulation of continuous and discontinuous industrial processes
- Advanced control of dynamic systems
- Optimisation and constraint satisfaction
- Supervision and fault diagnosis of industrial processes and systems
- Fault-tolerant control; and related subjects.
The aim is to devise software applications that increase the reliability and performance of processes and systems on the basis of this research.

Recent Submissions

View more