Show simple item record

dc.contributorMontesinos Miracle, Daniel
dc.contributorDriesen, Johan
dc.contributor.authorMartínez Díaz, Maria del Mar
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Elèctrica
dc.date.accessioned2017-12-13T12:28:56Z
dc.date.available2017-12-13T12:28:56Z
dc.date.issued2017-07-14
dc.identifier.citationMartínez Díaz, M. D. M. "Stand-alone hybrid renewable energy systems (HRES)". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Elèctrica, 2017.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/112213
dc.descriptionhttps://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/585802
dc.descriptionCotutela Universitat Politècnica de Catalunya i Katholieke Universiteit Leuven
dc.description.abstractEnd of Energy Poverty and achieving Sustainable Energy for all by 2030 is a universal challenge. 1.3 billion people without energy access and 2.8 billion people using unsustainable solid fuel for cooking and heating are global challenges for human and societal sustainable development. Nearly $1 trillion of investment is expected in the Sustainable Energy for All (SE4ALL) scenario to achieve universal energy access in 2030. Around 60% of investments will be in isolated off-grid and mini-grid systems with the relevant goal of duplicating the renewable energy sources in the energy mix. Access to innovation trends in renewable energy off-grid would benefit future installations. This work brings to light the recent years research contributions in Hybrid Renewable Energy Systems (HRES) and related aspects that would benefit these required investments in isolated off-grid and mini-grid systems. An overview on the thematic focus of research in Hybrid Renewable Energy Systems (HRES) in the last decade, period 2005 - 2015, is provided. This review covers multiple key aspects of HRES as the main focus of the research (technical, economical, environmental, financial, etc.); the design of the system (type of load, energy sources, storage, availability of meteorology data, etc.); different optimization criteria and objective function; software and modelling tools; and the type of application and country among others. A methodology for searching, identifying and categorizing the innovations related to HRES is proposed. Applying this methodology during this PhD work results in a primary database with a categorized bibliography including nearly 400 entries. Currently system design is mainly technical driven with economic feasibility analysis regarding the energy cost. As for environmental aspects, the beneficial impacts of renewable energy are hardly introduced as an economical value that is so far the most important decision-making criteria. Regarding decision-making tools, the most currently used optimization algorithms and software tools for the design of HRES is HOMER and a case study for understanding is proposed. Following the analysis of most popular and relevant criteria, an easy to use guideline is proposed encouraging decision-making for more sustainable energy access. There are untapped research opportunities for HRES in multi-disciplinary thematic areas. The analysis of innovations regarding the system design for Hybrid Renewable Energy Systems (HRES) have identified potential for research community aligned with the trends to integrate the value chain and foster innovative business models and sustainable energy markets. After the analysis of those different focus that goes from technical and economical, to environmental, regulatory or policy aspects, an integrated value chain for HRES systems is defined. Knowledge, methodologies & tools are provided in this PhD work for more stand-alone hybrid systems creating value for more of the stakeholders involved. After reviewing the latest innovations in HRES per thematic focus, an integrated value chain for those systems has been proposed and multidisciplinary research opportunities have been identified. Identifying the need to include the environmental aspects in early stages of the decision-making has lead to propose an easy to use guideline integrating most relevant criteria for the design of stand-alone renewable power systems. Finally, the research opportunities identified and the untapped potential of transferring latest innovations have result in the creation of the website ElectrifyMe (www.electrifyme.org) to enable valuable international networking contacts among researchers and encouraging multi-disciplinary research. "Knowledge, methodologies & tools" are powerful contributions by research community and innovators to foster more sustainable energy for all.
dc.description.abstractEl fi de la pobresa energètica i l'assoliment d'energia sostenible per a tothom l'any 2030 és un repte universal. 1,3 mil milions de persones sense accés a l'energia i 2,8 mil milions de persones que utilitzen combustible sòlid insostenible per cuinar i escalfar són desafiaments globals pel desenvolupament humà sostenible i social. S'espera una inversió aproximada de $1 trilió en l'energia sostenible per a tots (SE4ALL) per aconseguir l'accés universal a l'energia en 2030. Al voltant del 60 % de les inversions seran en sistemes off-grid i mini-grid, amb la corresponent meta de duplicar les fonts d'energia renovables en el mix energétic. En aquesta tesis es facilita una visió general sobre els àmbits temàtics de la recerca en Hybrid Renewable Energy Systems (HRES) en l'última dècada, període 2005-2015. Aquesta revisió es refereix a diversos aspectes clau deis HRES com: el focus principal de la investigació (tècnics, econòmics, ambientals, financers, etc.); el disseny del sistema (tipus de carrega, fonts d'energia, l'emmagatzematge, la disponibilitat de dades de meteorologia, etc.); diferents criteris d'optimització i funció objectiu; programari de modelatge eines; i el tipus d'aplicació i el país, entre d'altres. Es proposa una metodologia per buscar, identificar i categoritzar les innovacions relacionades amb els HRES. L'aplicació d'aquesta metodologia durant aquest treball de doctorat proporciona una base de dades primaria amb una bibliografia classificada incloent prop de 400 entrades. Actualment el disseny dels sistemes incorporen criteris tècnics amb anàlisi de viabilitat econòmica sobre el cost de l'energia. Pel que fa a les eines de presa de decisions, el métode d'optimització més utilitzats en l'actualitat pel disseny de HRES és HOMER, i es proposa un estudi de cas per a la comprensió deis criteris de disseny. Després de l'anàlisi de la majoria deis valors més habituals i rellevants, es proposa una senzilla guia per la presa de decisions per a l'accés a l'energia més sostenible. Després de compartir innovacions i proporcionar metodologies i eines, facilitar la creació de xarxes entre els investigadors ha demostrat ser una poderosa acció per promoure recerca sense explotar amb equips multidisciplinaris i internacionals. La pàgina web ElectrifyMe (www .electrifyme .org) ha estat creada amb la finalitat de facilitar a la comunitat d'investigació descobrir les innovacions i compartir projectes . Coneixements, metodologies i eines es proporcionen en aquest treball de doctorat per afavorir la creació de valor als sistemes aïllats híbrids renovables (stand-alone HRES) pels actors involucrats. Després de revisar les últimes innovacions en la introducció de renovables en sistemes aïllats en diferent enfoc temàtic, s'han estat identificat oportunitats de recerca multidisciplinars i s'ha proposat una cadena de valor integrada per aquests sistemes. La identificació de la necessitat d'incloure els aspectes ambientals en les primeres etapes de la presa de decisions ha portat a proposar una guia fàcil per utilitzar la integració de criteris més rellevants pel disseny de sistemes d'energia renovables independents. Finalment, tes oportunitats de recerca identificades i el potencial sense explotar de transferir les darreres innovacions tenen com a resultat la creació de la pàgina web ElectrifyMe (www.electrifyme.org) per promoure contactes i col·laboracions de xarxes internacionals entre investigadors i el foment de la investigació multidisciplinar. "El coneixement, les metodologies i les eines són poderoses contribucions de la comunitat de recerca per assolir un accés sostenible a l'energia per tots"
dc.format.extent191 p.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria elèctrica
dc.titleStand-alone hybrid renewable energy systems (HRES)
dc.typeDoctoral thesis
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/457978


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder