Fons de persones físiques que han donat els seus fons fotogràfics personals o familiars a la universitat o alguna de les seves escoles o unitats al llarg dels anys i que ara formen part del fons documentals que custodia la universitat.