Desenvolupament de nous equips i sistemes d’instrumentació en les àrees de medicina, biotecnologia, test automàtic i compatibilitat electromagnètica. Millora i desenvolupament de nous mètodes de mesura, sobretot per a diagnòstic mèdic, processos biotecnològics i mesures de camps electromagnètics en zones de camp proper i aplicacions d’automoció.

Recent Submissions

View more