F1013. Construcció i adequació. Documents produïts o rebuts relatius a les obres principals i complementàries de construcció i adequació dels béns immobles de la Universitat. F1014. Obra principal: Documents produïts o rebuts relatius als processos de construcció, adequació, o rehabilitació integrals d’immobles per a la Universitats.

Recent Submissions