Descripció de la col·lecció

Fotografies realitzades per Ariana Kozakowska, per encàrrec del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius al 2014, per tal d'il·lustrar l'ús de les biblioteques de la universitat, i per poder utilitzar-les en diferents àmbits: difusió de la institució, memòries i altres publicacions.

Recent Submissions

View more