C1000. REPRESENTACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES C1001. Actes oficials i protocol·laris C1008. Exposicions. Documents produïts o rebuts relatius a l’organització d’exposicions per part de la Universitat.