Recull d'imatges digitals elaborades o rebudes pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius.

Sub-communities within this community

  • Commemoracions [32]

    Documents produïts o rebuts relatius a l’organització d’actes commemoratius vinculats a fets o circumstàncies rellevants per la Universitat (celebracions; aniversaris)
  • Edificis i espais [403]

    Documents produïts o rebuts relatius a la utilització de les biblioteques de la Universitat.
  • Exposicions [96]

    Documents produïts o rebuts relatius a l’organització d’exposicions per part de la Universitat.