Recent Submissions

 • Projecte d'optimització dels materials d'un motlle d'injecció de plàstic 

  Estallo Marin, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte sorgeix de la necessitat de tenir un major control del dimensionat del motlle per evitar un dels principals problemes originats durant el procés d’emmotllament per injecció, les rebaves. Aquest defecte l’he ...
 • Disseny i estudi del Value Stream Map en una secció d'una empresa d'eines de ceràmica 

  Alonso Crozet, Nicolás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball té per objectiula creació del Value Stream Mapde l’estat actualdel procés de fabricaciód’eines de ceràmica en una planta industrial. En aquest cas, les eines amb les quals es treballa són els Necking Dies, ...
 • Développement de housses de protection de robots pour l’industrie sidérurgique 

  Garcia Araguz, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Creació d'una funda/coberta protectora per braços robótics en la indústria siderúrgia. Aquest projecte, es una demanda d'una empresa francesa, ASP, la qual vol millorar unes de les seves proteccions per un braç robòtic. ...
 • Virtual reality application for rehabilitation 

  Rodríguez González, Aitor; Picazo Cot, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar una aplicació de Realitat Virtual funcional per a la rehabilitació i el benestar de la gent gran en residències d’avis. El que es pretén és complementar el tractament de ...
 • Proyecto Spaghetti 

  Gutiérrez Sánchez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Les propietats mecániques dels materiales es determinen realitzant assaigs a laboratoris reproduint les condicions en servei. Per determinarles es necesari estudiar: la naturalesa de la carrega aplicada, la seva duració i ...
 • Étude d’implémentation d’une imprimante 3D 

  Pujol Gasulla, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Ce rapport de projet présente le travail réalisé au cours de l’année scolaire 2018-2019 par le PDE Imprimante 3D dont le but global a été d’aider dans la future mise place d’une imprimante 3D métallique dans l’EEIGM, ...
 • Desarrollo de nuevas vías de obtención de Hidrógeno en estado sólido 

  Cabruja Salvà, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The aim of this project was to activate Magnesium powders by ball milling and create a system to test hydrogen absorbance. Moreover, after literature review, FeTi compound was found to be a possible substitute for Magnesium ...
 • Efectes calòrics induïts per pressió en sals inorgàniques 

  Blasco Carreras, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest moment la majoria de sistemes de refrigeració funcionen per cicles de refrigeració per compressió de gasos. Els gasos que s'utilitzen són substàncies tòxiques o que participen en l'efecte hivernacle en el cas que ...
 • Sinterización bajo campo eléctrico de cerámicas avanzadas 

  García González, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La circona estabilizada con un 3% molar de Itria(3Y-TZP)es una cerámica policristalina con estructura tetragonal. Es biocompatible y presenta propiedades mecánicas elevadas, entre las quedestaca su elevada tenacidad ...
 • Avaluació del dany introduït per corrosió en les propietats mecàniques del metall dur 

  Marcé Pous, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Els carburs cementats, també coneguts com a metalls durs, són una família de materials compostos que presenten unes propietats d’allò més destacables; aquestes, són el resultat de la combinació de les dues fases: metàl·lica ...
 • Millora de la integritat mecànica de carburs cementats enfront a la corrosió 

  Pons Portella, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El metall dur és un material compost format per una fase ceràmica i una altra de metàl·lica, fet que el converteix en un dels candidats més utilitzats en un gran nombre d’aplicacions entre les que destaquen les indústries ...
 • Coatings for decarburization prevention and the influence of electromagnetic field on carbón diffusion in iron 

  Hu, Jiawei (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-03-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Institut national des sciences appliquées de Lyon
  The purpose of this project is to study the influence of a combination of electric and magnetic field on the diffusion process of carbon atoms in iron. The experiment is carried out by putting a 26 x 9 mm two-dimensional, ...

View more