Recent Submissions

 • Avaluació del dany introduït per corrosió en les propietats mecàniques del metall dur 

  Marcé Pous, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Els carburs cementats, també coneguts com a metalls durs, són una família de materials compostos que presenten unes propietats d’allò més destacables; aquestes, són el resultat de la combinació de les dues fases: metàl·lica ...
 • Millora de la integritat mecànica de carburs cementats enfront a la corrosió 

  Pons Portella, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El metall dur és un material compost format per una fase ceràmica i una altra de metàl·lica, fet que el converteix en un dels candidats més utilitzats en un gran nombre d’aplicacions entre les que destaquen les indústries ...
 • Coatings for decarburization prevention and the influence of electromagnetic field on carbón diffusion in iron 

  Hu, Jiawei (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-03-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Institut national des sciences appliquées de Lyon
  The purpose of this project is to study the influence of a combination of electric and magnetic field on the diffusion process of carbon atoms in iron. The experiment is carried out by putting a 26 x 9 mm two-dimensional, ...
 • Estudio de las propiedades mecánicas y microestructurales de un aluminio 1050 sometido a forja múltiple 

  Vilarrasa Valldeperas, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Muestras de aluminio comercialmente puro de la serie 1050 previamente recocidas durante 1 hora a 350 ᵒC, fueron sometidas a un proceso de forja múltiple en un nuevo diseño de matriz elíptica hasta 13 pases, rotando la pieza ...
 • Projet GAIA : aménagement de la gare de Saint-Dié-des-Vosges en un pôle multimodal à l’échelle du territoire 

  Llorens Balada, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux
  Ce projet se concentre sur l'étude des matériaux trouvés dans les environs de la gare de Saint-Dié des Vosges. Il a été jugé nécessaire de renouveler l'infrastructure autour de la station en raison de son déclin. Des ...
 • Additive manufacturing per alliatges de titani 

  Coves Xamena, Josep Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte en concret, té com a objectiu estudiar l’efecte que provoquen sobre les propietats i microestructura de provetes de Ti-6Al-4V els canvis en els paràmetres de la seva elaboració per deposició directa d’energia. ...
 • 3D Printing of Solid Oxide Fuel Cell 

  Cabezas i Peñalva, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Nowadays, 3D printing is booming as a processing technique, thanks to its versatility in the manufacture of complex geometries and with a quality finish, which cannot be obtained using traditional techniques and can reduce ...
 • Le Flèchathlon de l'EEIGM 

  Tuduri Sanchis, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux
  Un des projets de développement de l’école étant la réalisation d’un événement scientifique et sportif au sein de l’EEIGM, l’intérêt de ce rapport de projet est d’abord de présenter en détails la façon dont le projet a été ...
 • Le Flèchathlon de l'EEIGM 

  Gómez Santos, Yaiza-Olivia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux
  Un des projets de développement de l’école étant la réalisation d’un événement scientifique et sportif au sein de l’EEIGM, l’intérêt de ce rapport de projet est d’abord de présenter en détails la façon dont le projet a été ...
 • Puesta en marcha de línea de galvanizar con tecnología de nueva generación y con producto final con propiedades anticorrosivas avanzadas 

  Riu Perdrix, Guiomar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-04)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Moreda Riviere Trefilerías
 • Protocolo para la predicción del comportamiento mecánico a escala macroscópica de materiales compuestos 

  Rovira Paunè, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El Ti(C,N)-FeNi es un material compuesto con una microestructura heterogeniaque pertenece a la familia de los metales superduros. El material duro por excelenciaes el metal duro (WC-Co), pero este presenta una problemática ...
 • Influència del pH en el comportament a corrosió del metall dur 

  Serra Fanals, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es durà a terme un estudi a partir del qual s'avaluarà l'efecte del dany introduit per corrosió en la microestructura i les propietats mecàniques de diferents qualitats de metall dur.

View more