Show simple item record

dc.contributorSimó Cruanyes, Joan
dc.contributorRivera Pinzano, Ana
dc.contributor.authorVázquez Morín, Joan
dc.date.accessioned2017-10-05T09:43:03Z
dc.date.available2017-10-05T09:43:03Z
dc.date.issued2017-09-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/108360
dc.description.abstractThe 'espigalls' and 'brotons' are the rash that appear from the 'brotonera' cabbage's armpit. They are distinguished between each other by their morphology and the time they appear along the plant cycle, although the word 'espigall' is often used to denote both forms. The 'brotonera' cabbage is a variety of Brassica oleracea L. which does not form bud. The most known varieties found in Catalunya are the 'Espigalls del Garraf', in the Garraf region, and the 'Col brotonera del Vallès', in the region of Vallès Occidental. The importance of these varieties is based on their gastronomic and nutritional potential. The main objective is to chemically and nutritionally characterize the traditional varieties of the species B. oleracea: 'Espigall del Garraf' and 'Col brotonera del Vallès', as well as other high-added value varieties, that are very similar to the traditional studied ones. Following this main objective, the samples to be studied have been prepared following the standardized cooking method. Chemical analyses have been implemented for the determination of Brix degrees, dry matter and ash. The first secondary objective is to determine the environmental effect (locality factor and stage of development) on chemical parameters in the 'Espigall del Garraf' and the 'Col brotonera del Vallès'. Thus, in the case of 'Espigall del Garraf', an experiment has been held in four different locations (three in the Garraf and one in the Baix Llobregat). Regardin the stage of development, two stages of the plant ('espigall and brotó') in each town were considered. In the case of 'Col brotonera del Vallès', the experiment was carried out in four different places in the Vallès Occidental. The second secondary objective is to determine the chemical parameters in other varieties of high-added value and how they are affected by the type of exploitation. In order to reach this objective, an experiment with three varieties of high-added value has been carried out in the same town, considering both exploitation (heart and leaf) that the plant can have. The results show that the environmental effect, the effect of the genotype, the effect of the stage and the effect of the use have been important on the chemical characters. Correlation between the Brix chemical grade and dry matter has been clearly observed. The exact determination of the influence of the different environmental and genotype factors in each of the traits studied requires new trials and investigations to know the exact causes of these results.
dc.description.abstractEls espigalls i els brotons són els brots que surten de l'axil·la de les fulles de la col brotonera. Es distingeixen per la seva morfologia i per aparèixer en moments diferents del cicle de la planta, tot i que sovint s'utilitza la paraula espigall per denominar les dues formes. La Col brotonera és una varietat de Brassica oleracea L., col que no forma cabdell. Les varietats més conegudes a Catalunya són els Espigalls del Garraf, a la comarca del Garraf, i la Col brotonera del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental. La importància d'aquestes varietats es basa en el seu potencial gastronòmic i nutricional. L'objectiu principal del treball és caracteritzar químicament i nutricionalment les varietats tradicionals de bràssiques, l'Espigall del Garraf i la Col brotonera del Vallès, així com altres varietats d'alt valor afegit molt semblants a les varietats tradicionals estudiades. En relació amb l'objectiu principal, s'han preparat les mostres a estudiar seguint el mètode de cocció estandarditzat. S'han realitzat les anàlisi químiques de determinació del graus Brix, de la matèria seca i de les cendres. El primer objectiu secundari és determinar l'efecte ambiental (factor localitat i estadi de desenvolupament) sobre paràmetres químics en l'Espigall del Garraf i en la Col brotonera del Vallès. Per assolir aquest objectiu, en el cas de l'Espigall del Garraf, s'ha realitzat un experiment en quatre localitats diferents (tres en el Garraf i una en el Baix Llobregat). Pel que fa al estadi de desenvolupament, s'ha considerat els dos estadis (espigall i brotó) de la planta en cada localitat. En el cas de la Col brotonera del Vallès, s'ha realitzat l'experiment en quatre localitats diferents del Vallès Occidental. El segon objectiu secundari és determinar els paràmetres químics en altres varietats d'alt valor afegit i com es veuen afectats pel tipus d'aprofitament. Per assolir aquest objectiu, s'ha realitzat un experiment amb tres varietats d'alt valor afegit en una mateixa localitat, considerant els dos aprofitaments (cabdell i fulla) que pot tenir la planta. Els resultats obtinguts mostren que l'efecte ambiental, l'efecte del genotip, l'efecte de l'estadi i l'efecte de l'aprofitament han sigut importants sobre els caràcters químics. S'ha observat correlació entre els caràcters químics graus Brix i matèria seca. La determinació exacta de la influència dels diferents factors ambientals i de genotip en cada un dels caràcters estudiats, exigeix nous assajos i investigacions per tal de conèixer les causes exactes d'aquests resultats.
dc.description.abstractLos 'espigalls' y los brotones son los brotes que salen de la axila de las hojas de la col brotonera. Se distinguen por su morfología y por aparecer en momentos diferentes del ciclo de la planta, aunque habitualmente se utiliza la palabra 'espigall' para denominar las dos formas. La Col brotonera es una variedad de Brassica oleracea L., col que no forma cogollo. Las variedades más conocidas a Catalunya son los Espigalls del Garraf, en la comarca del Garraf, y la Col brotonera del Vallés, en la comarca del Vallés Occidental. La importancia de estas variedades se basa en su potencial gastronómico i nutricional. El objetivo principal es caracterizar químicamente y nutricionalmente las variedades tradicionales de brássicas, el 'Espigall' del Garraf y la Col brotonera del Vallés, así como otras variedades de alto valor añadido muy semejantes a las variedades tradicionales estudiadas. En relación con el objetivo principal, se han preparado las muestras a estudiar siguiendo el método de cocción estandarizado. Se han realizado los análisis químicos para la determinación de los grados Brix, de la materia seca y de las cenizas. El primer objetivo secundario es determinar el efecto ambiental (factor localidad i estadio de desarrollo) sobre parámetros químicos en el 'Espigall' del Garraf y en la Col brotonera del Vallés. Para alcanzar este objetivo, en el caso del 'Espigall' del Garraf, se ha realizado un experimento en cuatro localidades diferentes (tres en el Garraf y una en el Baix Llobregat). En referencia al estadio de desarrollo, se han considerado los dos estadios ('espigall' y brotón) de la planta en cada localidad. En el caso de la Col brotonera del Vallés, se ha realizado el experimento en cuatro localidades diferentes del Vallés Occidental. El segundo objetivo secundario es determinar los parámetros químicos en otras variedades de alto valor añadido i como se ven afectados por el tipo de aprovechamiento. Para alcanzar este objetivo, se ha realizado un experimento con tres variedades de alto valor añadido en una misma localidad, considerando los dos aprovechamientos (cogollo y hoja) que puede tener la planta. Los resultados obtenidos muestran que el efecto ambiental, el efecto del genotipo, el efecto del estadio i el efecto del aprovechamiento han sido importantes sobre los caracteres químicos. Se ha observado correlación entre los caracteres químicos grados Brix y materia seca. La determinación exacta de la influencia de los diferentes factores ambientales y de genotipo en cada uno de los caracteres estudiados, exige nuevos ensayos e investigaciones para conocer las causas exactas de estos resultados.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Agricultura::Horticultura
dc.subject.lcshBrassica
dc.subject.otherEspigalls
dc.subject.otherCol brotonera
dc.subject.otherBrassica oleracea L.
dc.titleCaracterització química i nutricional de varietats tradicionals de bràssiques i altres varietats d'alt valor afegit
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacCol brotonera
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2017-09-13T04:52:20Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Superior d'Agricultura de Barcelona


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record