Show simple item record

dc.contributorJiménez de Ridder, Patrícia
dc.contributorCarbó Moliner, Rosa
dc.contributor.authorNaves Martin, Borja
dc.date.accessioned2017-10-02T10:02:25Z
dc.date.available2017-10-02T10:02:25Z
dc.date.issued2017-09-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/108257
dc.description.abstractIn the last few years the cultivation of seaweed around the world has increased; mainly the macroalgae, that are used for human food. The main reason is the high nutritional value of seaweed (proteins, fiber, vitamins and minerals). In ESAB-UPC have an installation of the Integrated Multitrophic Aquaculture (IMTA) techniques use Ulva sp. as biofilter for recirculation water of fish farm. These techniques allow to reduce dissolved nutrients and the energetic cost installation and, at the same time, the viability of the algae produced for human food is also studied. The objectives of the work are: i) to determine the microbiological status of the Ulva ohnoi for human consumption, complying with current food regulations, ii) isolating the main epiphyte cyanobacteria, iii) try different culture media to determinate the most efficient growth of main epiphyte cyanobacteria iv) extracting the DNA from the main cyanobacteria epiphyte. The food safety biomarkers studied were: total and fecal coliforms, total mesophilic aerobes, halophiles and Staphylococcus sp., Clostridium sulfite reducers, Clostridium perfringens and Vibrio cholerae. In order to isolate the main epiphytic cyanobacteria of the Ulva ohnoi macroalgae, plantings have been carried out in 10 culture media that are basically differentiated by the richness of mineral salts, vitamins and also whether they contain agar or not. Growth has been assessed visually qualitatively and also by making microscopic preparations. Finally, once the main epiphytic cyanobacteria has been isolated, it has been grown to obtain sufficient biomass, and to extract the DNA by the phenol-chloroform method. The results obtained allow us to affirm that the seaweed is safe for human consumption, because it complies with the French regulations (CEVA, 2014) and the EU regulation nº 258/97. Not detected fecal contamination, and neither the pathogen Vibrio cholerae. The total mesophilic aerobic count is below the recommended limit (<105 CFU / g or mL). Of the evaluated media, the L1 (Guillard and Hargraves, 1993) with actidione is the one with the best growth, because it is a medium rich in growth factors (thiamine, biotin and B12). Also the presence of the antibiotic has allowed to purify the bacterial suspension. It has also been possible to multiply the main cyanobacteria in 100 mL volumes, obtaining enough biomass for extracting the DNA with a good quality and is ready to perform a PCR for identification.
dc.description.abstractEn els últims anys ha augmentat el cultiu de macroalgues destinades sobretot a l'alimentació humana, que d'una forma cada cop més freqüent s'han anat incorporant en dietes de tot el món pel seu alt valor nutritiu (proteïna, fibra, vitamines i minerals). En les instal·lacions de l'ESAB-UPC s'estudien les condicions de cultiu de macroalgues del gènere Ulva, com a part de la instal·lació d'aqüicultura multitròfica integrada (AMTI) amb un sistema de recirculació en aqüicultura (RAS). En aquesta instal·lació s'utilitzen les macroalgues amb una funció de biofiltre, per eliminar els nutrients de l'aigua que surt dels tancs del peixos, reutilitzar-la i així reduir el cost derivat del seu consum. Paral·lelament, també s'estudia la viabilitat del destí de l'alga produïda per l'alimentació humana. Els objectius del treball són: i) determinar l'estat microbiològic de Ulva ohnoi per el consum humà, complint amb les normatives alimentàries actuals, ii) aïllar el principal cianobacteri epífit associat a l'alga, iii) assajar diferents medis de cultiu per determinar el més eficient pel creixement del cianobacteri epífit principal, iv) extraure el DNA del principal cianobacteri epífit. Els biomarcadors de seguretat alimentària estudiats han estat: coliforms totals i fecals, aerobis mesòfils totals, halòfils i Staphylococcus sp., Clostridium sulfit reductors, Clostridium perfringens i Vibrio cholerae. Per aïllar el principal cianobacteri epífit de la macroalga Ulva ohnoi s'han realitzat sembres en 10 medis de cultiu que es diferencien bàsicament per la riquesa en sals minerals, vitamines i també per si contenen agar o no. S'ha avaluat el creixement visualment de manera qualitativa i també realitzant preparacions microscòpiques. Finalment, un cop aïllat el principal bacteri epífit, s'ha fet créixer per obtenir suficient biomassa, i extreure el DNA amb el mètode del fenol-cloroform. Els resultats obtinguts permeten afirmar que l'alga és apta pel consum humà ja que compleix amb la normativa francesa (CEVA, 2014) que segueix el reglament de la UE nº 258/97. No s'ha detectat presència de biomarcadors indicadors de contaminació fecal, ni tampoc del patogen Vibrio cholerae. Els recomptes d´aerobis mesòfils totals es troben per sota del límit aconsellat (<105 UFC/g o mL). Dels medis avaluats, el L1 (Guillard y Hargraves, 1993) amb actidiona és el que ha permès un major creixement, per ser un medi ric en factors de creixement (tiamina, biotina i B12). A més, la presència de l'antibiòtic ha permès purificar la suspensió bacteriana. També s'ha aconseguit multiplicar el principal cianobacteri en volums de 100 mL, obtenint suficient biomassa i s'ha extret el DNA amb una bona qualitat i està apunt per realitzar la PCR per a la seva identificació.
dc.description.abstractEn los últimos años ha aumentado el cultivo de macroalgas destinadas sobre todo a la alimentación humana, que de una forma cada vez más frecuente se han ido incorporando en las dietas de todo el mundo debido a su alto valor nutritivo (proteína, fibra, vitaminas y minerales). En las instalaciones de la ESAB-UPC se estudian las condiciones de cultivo de las macroalgas del género Ulva, como parte de la instalación de acuicultura multitrófica integrada (AMTI) con un sistema de recirculación en acuicultura (RAS). En esta instalación se utilizan las macroalgas con una función de biofiltro, para eliminar los nutrientes del agua que sale de los tanques de los peces, para reutilizarla y así reducir los costes derivados de su consumo. Paralelamente, también se estudia la viabilidad del destino del alga producida para la alimentación humana. Los objetivos del trabajo son: i) determinar el estado microbiológico de la Ulva ohnoi para el consumo humano, cumpliendo las normativas alimentarias actuales, ii) aislar la principal cianobacteria epífita, iii) ensayar con diferentes medios de cultivo para determinar cuál es el más eficiente para el crecimiento de la principal epífita, iv) extraer el DNA de la principal cianobacteria epífita. Los biomarcadores de seguridad alimentaria estudiados han sido: coliformes totales y fecales, aerobios mesófilos totales, halófilos y Staphylococcus sp., Clostridium sulfito reductores, Clostridium perfringens y Vibrio cholerae. Para asilar la principal cianobacteria epífita de la macroalga Ulva ohnoi se han realizado siembras en 10 medios de cultivo que se diferencian básicamente por la riqueza en sales minerales, vitaminas y también por si contienen agar o no. Se ha evaluado el crecimiento visualmente de manera cualitativa y también realizando preparaciones microscópicas. Finalmente, una vez aislado la principal bacteria epífita, se ha hecho crecer para obtener la suficiente biomasa, y extraer el DNA mediante el método del fenol-cloroformo. Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que el alga es apta para el consumo humano ya que cumple la normativa francesa (CEVA, 2014) que sigue el reglamento de la UE nº 258/97. No se ha detectado la presencia de biomarcadores indicadores de contaminación fecal, ni tampoco del patógeno Vibrio cholerae. El recuento de aerobios mesófilos totales se encuentra por debajo del límite aconsejado (<105 UFC/g o mL). De los medios evaluados, el L1 (Guillard y Hargraves, 1993) con actidiona es el que ha permitido un mayor crecimiento, por ser un medio rico en factores de crecimiento (tiamina, biotina y B12). También la presencia del antibiótico ha permitido purificar la suspensión bacteriana. También se ha conseguido multiplicar la principal cianobacteria en volúmenes de 100 mL, obteniendo suficiente biomasa y se ha extraído el DNA con una buena calidad y está apunto para realizar una PCR para su identificación.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària
dc.subject.lcshAlgae
dc.subject.otherUlva ohnoi Epífites Cianobacteries AMTI RAS
dc.titleControl microbiológico de la macroalga Ulva ohnoi
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacAlgues -- Biotecnologia
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2017-09-18T06:51:50Z
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorEscola Superior d'Agricultura de Barcelona


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain