Collections

Recent Submissions

  • Smart lighting 

    Castillero Carmona, Marc; Arturo Alfaro, Carlos (2017-12)
    Audiovisual
    Open Access
    Projecte de la assignatura de Tecnologies d'Internet de la titulació del Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUSAE) en la EPSEVG. El projecte tracta de la creació de fanals ...
  • mF2C Project : Research challenges 

    Badia Sala, Rosa Maria; Jukan, Admela; Jensen, Jens; Masip Bruin, Xavier (2017-11-02)
    Audiovisual
    Open Access
    Els participants del projecte mF2C, plantegen els reptes i interessos que se'ls presenten arran de la participació en el mateix.
  • mF2C Project : Industrial impact 

    Juan Ferrer, Ana; Leckey, Alec; Salis, Antonio; Bégin, Marc-Elian; Cankar, Matic; Val, Laura (2017-10-30)
    Audiovisual
    Open Access
    Descripció dels interessos i beneficis esperats per part dels participants en el projecte mF2C.
  • mF2C Project : Project presentation 

    Juan Ferrer, Ana; Masip Bruin, Xavier; Salis, Antonio; Val, Laura; Cankar, Matic (2017-10-10)
    Audiovisual
    Open Access
    Presentació del projecte mF2C i 3 exemples d'àmbits d'implementació.
  • Evolution towards smart optical networking : where artificial intelligence (AI) meet the world of photonics 

    Jukan, Admela (2017-06)
    Audiovisual
    Open Access
    Intervenció dins del marc del 2nd International Workshop on Elastic Networks Design and Optimisation (ELASTICNETS 2017).
  • Adopting Ethernet in space : the SEPHY project 

    Reviriego, Pedro (2017-06)
    Audiovisual
    Open Access
    Presentació del projecte SEPHY (Space Ethernet Physical Layer) dins del marc del 2nd International Workshop on Elastic Networks Design and Optimisation (ELASTICNETS 2017).
  • CIPSEC Project 

    Álvarez, Antonio; Ioannidis, Sotiris; Schlehuber, Christian; Rodríguez, Ferran; Vallero, Vittorio (2017-06)
    Audiovisual
    Open Access
    Descripció del projecte CIPSEC : Enhancing Critical Infrastructures Protection with Innovative SECurity framework.
  • 1Gb/s service planning on standard PON technologies 

    Larrabeiti, David; Sánchez, Rafael; Hernández, José A. (2017-06)
    Audiovisual
    Open Access
    Tutorial impartit dins del marc del 2nd International Workshop on Elastic Networks Design and Optimisation (ELASTICNETS 2017).
  • Topology spectrum metrics-based resource assignment strategies in EONs 

    Amazonas, José Roberto (2017-06)
    Audiovisual
    Open Access
    Tutorial impartit dins del marc del 2nd International Workshop on Elastic Networks Design and Optimisation (ELASTICNETS 2017).
  • Combining Fog and cloud : a novel opportunity for IoT services deployment 

    Marín Tordera, Eva (2017-06)
    Audiovisual
    Open Access
    Tutorial impartit dins del marc del 2nd International Workshop on Elastic Networks Design and Optimisation (ELASTICNETS 2017).
  • Reducing false positives in network applications with adaptive cuckoo filters 

    Reviriego, Pedro (2017-06)
    Audiovisual
    Open Access
    Tutorial impartit dins del marc del 2nd International Workshop on Elastic Networks Design and Optimisation (ELASTICNETS 2017).
  • CIPSEC (by CSI-Piemonte) 

    Vallero, Vittorio (2017-06)
    Audiovisual
    Open Access
    Presentació de la participació del consorci CSI-Piemonte dins el projecte CIPSEC : Enhancing Critical Infrastructures Protection with Innovative SECurity framework, a càrrec de Vittorio Vallero.

View more