Show simple item record

dc.contributorGarcía Espinosa, Antonio
dc.contributor.authorRius Rueda, Armand
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Mecànica de Fluids
dc.date.accessioned2017-07-10T00:33:22Z
dc.date.available2017-07-10T00:33:22Z
dc.date.issued2017-06-02
dc.identifier.citationRius Rueda, A. "A novel optimization methodology of modular wiring harnesses in modern vehicles : weight reduction and safe operation". Tesi doctoral, UPC, Departament de Mecànica de Fluids, 2017.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/106293
dc.description.abstractThe weight of electric and electronic components of cars has been uninterruptedly increasing through the last decades, and thus the weight of their wiring harnesses. This fact has awakened the interest of car manufacturers on the weight and cost optimization of automotive wiring harnesses . For this reason, this dissertation discusses and develops approaches to reduce the amount of copper for the purpose of current conduction, i.e. the cross-sections of all of the wires of the car, without endangering safety. On the one hand, harnesses must withstand continuous operation currents. On account of this, it is necessary to know the characteristic flow of current of the in-vehicle electrical network. Nevertheless. the huge quantity of available combinations of equipment of the car produces a proportional variety of customer-specific wiring hamesses, and makes it unfeasible to simulate all of them. This thesis points attention on specific segments of the wiring harnesses. Sorne of them can have many possible compositions, which are related to the customer's car settings. Since computation time is a limiting factor here, it is proposed to predict the bundle heating behaviors by means of response surfaces, obtained from a set of finite element simulation results and the least squares method. On the other hand, the correct wire sizes must ensure that they are protected by their associated melting fuses, so that their maximum acceptable temperature is not exceeded after short circuits. Since many wires in cars are connected to other wires with splices, or may suffer short-circuits in their electric loads, these short-circuits can flow across different wires. In modular wiring harnesses, each of the wires can have different lengths and different installation ratios, their cross-section affects the cost of the wire harness with different importance, as well as the short circuit and the final temperature of the wire. The finite volume method is used to simulate the short circuit of series-connected wires. Finally, non-linear optimization is used to find the mínimum cross­ sections of wires respecting the constraints of maximum temperature and mínimum short-circuit current. Finally, these two different criteria for optima! wire dimensioning are combined in the analysis of the on-board network of the vehicle in order to make a complete weight and cost minimization of the cable harnesses in a particular vehicle, considering also its modularity of loads.
dc.description.abstractEl pes dels components elèctrics i electrònics deis automòbils ha crescut ininterrompudament al llarg de les darreres dècades, i conseqüentment ho han fet també els seus feixos de cables. Aquest fet ha despertat entre els fabricants de turismes un elevat interès en la minimització del pes i dels costos del cablejat del vehicle. Per aquest motiu, aquesta tesi desenvolupa mètodes per reduir la quantitat de coure destinat a la conducció de corrent, és a dir, les seccions de tots els fils elèctrics dins el cotxe, sense posar en risc la seguretat. Per una banda, els feixos han de resistir els corrents d'operació continuada. Per a aquest propòsit, cal conèixer el flux de corrents característic de la xarxa de bord del vehicle. No obstant, la immensa quantitat de combinacions de diferents equipaments del vehicle produeix proporcionalment una enorme varietat de feixos personalitzats per als clients, fet que fa inviable simular totes aquestes combinacions . El primer dels mètodes d'optimització que es proposen en aquesta tesi estudia segments dels feixos de cables per separat un a un. Alguns d'ells poden tenir diferents composicions de fils en funció de la configuració aplicada pel client. Com que el temps de calcul és un factor limitant, es proposa predir el comportament tèrmic dels segments per mitja de superfícies resposta, que s'obtenen a través del mètode deis mínims quadrats i un conjunt de resultats de simulació de feixos pel mètode dels elements finits. Per altra banda, les correctes seccions dels fils han de ser tals que els curtcircuits i les sobrecarregues no puguin malmetre'ls, gracies a la correcta coordinació amb els fusibles destinats a protegir-los. Atès que molts fils estan connectats amb altres fils per mitja d'unions soldades i que molts curtcircuits són provocats directament en bornes de les carregues elèctriques, els curtcircuits poden fluir a través de fils diferenciats connectats en serie. Als feixos modulars, cadascun deis fils té diferents longituds i ratis d'instal·lació. És per aquest darrer motiu que llur secció afecta de diferent manera al cost total del conjunt deis feixos de cables deis cotxes venuts . De la mateixa manera, les seves longituds diferents fan que les variacions en les seccions alterin els curtcircuits resultants amb diferent sensibilitat. És per això que es fa servir optimització no lineal per trobar les seccions separades de cadascun dels fils connectats en serie a través dels quals poden passar curtcircuits. Per a aquesta fi es fan simulacions en volums finits i models energètics dels fusibles integrades dins de l'optimització no lineal. Finalment, aquestes dues vies de dimensionament es combinen dins una anàlisi íntegra de la xarxa de bord per dimensionar de forma òptima cadascun dels fils del vehicle, tenint en compte les interconnexions entre feixos i totes les combinacions d'equipament.
dc.format.extent214 p.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria elèctrica
dc.titleA novel optimization methodology of modular wiring harnesses in modern vehicles : weight reduction and safe operation
dc.typeDoctoral thesis
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/404413
dc.identifier.pdfhttp://mediaserver.xpp.cesca.cat/tdx/documents/68/33/09/68330942310576561977833585674379965111/
dc.relation.projectidpdiPla de Doctorats Industrials


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder