Show simple item record

dc.contributorRodríguez Cantalapiedra, Inma
dc.contributorSalom Tormo, Jaume
dc.contributor.authorOrtiz, Joana Aina
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
dc.coverage.spatialeast=2.0072364807128906; north=41.56549978469433; name=Terrassa, Barcelona, Espanya
dc.date.accessioned2017-07-10T00:30:45Z
dc.date.available2017-07-10T00:30:45Z
dc.date.issued2016-11-11
dc.identifier.citationOrtiz, J.A. Detailed energy and comfort simulation of integral refurbishment of existing buildings in Catalonia. Tesi doctoral, UPC, Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat, 2016. DOI 10.5821/dissertation-2117-106274.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/106274
dc.description.abstractThe energy renovation of buildings is an essential action to achieve the European target of 20/20/20. However, the dynamics of the energy renovation are very slow and the development of urgent policy actions beyond the national energy efficiency action plans is needed. In that context, the main objective of the thesis is to develop a cost-effective analysis for the energy renovation of the main residential building typologies of Catalonia, considering three main criteria: thermal comfort, primary energy use and global costs. The main building typologies of Catalonia are analysed, comparing the current situation with the effect of different energy efficiency measures. Four building typologies are studied, each of them in different climates and locations, in order to evaluate the differences and the particularities of every one. The building model definition is an important task where all the methods and hypotheses to estimate the energy consumption are defined. In that sense, the objective of the building model definition is to go further to the previous studies, trying to improve the detail and the results of the simulation. The emphasis of the PhD is on the following aspects: the building characterization, including information from surveys and monitoring campaigns; the user behaviour and its interaction with the building, using stochastic occupancy profiles; the improvement of the implementation of passive strategies, as natural ventilation and the use of solar protections; and the thermal comfort of the users, as a criteria to choose the appropriate measures. A validation process of the building model is done to obtain reliable results. A pilot site is used to develop the validation of the model. A monitoring campaign has been done to characterize the pilot site and to implement the simulation model. The pilot site is a dwelling representative of one of the typologies analysed under the PhD. The validation of the model confirms that the hypotheses and methods included in the model are appropriate for the residential building simulation. Finally, the simulation process is defined in two-step evaluation: passive and active evaluation. The objective of the passive evaluation is to reduce, as much as possible, the thermal discomfort with the minimum initial investment cost of passive measures. This first step provides information to make a first selection of the appropriate passive measures in each building. In the second step where the passive and active measures are implemented in the building, the active evaluation wants to obtain the cost-effective measures, minimizing the primary energy use and the global costs. For concluding, the PhD provides technical and economic information to help to take decisions for the energy renovation of residential buildings in Catalonia.
dc.description.abstractLa rehabilitació energètica dels edificis és una acció essencial per assolir els objectius Europeus 20/20/20. Malauradament, les dinàmiques de renovació energètica són molt lentes i requereixen de accions polítiques urgents emmarcades sota els plans d’acció nacional per l’eficiència energètica. En aquest context, el principal objectiu de la tesi es desenvolupar un anàlisis cost-efectiu per la renovació energètica dels principals edificis residencials de Catalunya, considerant tres criteris principals: confort tèrmic, energia primària i costos globals. Les principals tipologies d’edificis de Catalunya s’analitzen comparant la seva situació actual amb l’efecte de les diferents mesures d’eficiència energètica. S’han estudiat quatre tipologies d’edifici, cada una d’elles en diferents climes i localitzacions, per tal d’avaluar les diferencies i les particularitats de cada una d’elles. La definició dels models d’edifici és una tasca important on s’han de definir tots els mètodes i hipòtesis per estimar el consum energètic. En aquest sentit, l’objectiu de la definició del model d’edifici és anar mes enllà dels estudis previs, intentant millorar el detall i els resultats de la simulació. L’enfoc de la tesis es centra en els següents aspectes: la caracterització de l’edifici, incloent informació obtinguda d’enquestes i campanyes de monitorització; el comportament de l’usuari i la seva interacció amb l’edifici, fent servir perfils d’ocupació estocàstics; la millora en la implementació de estratègies passives, com ara la ventilació natural o les proteccions solars; i el confort tèrmic dels usuaris com a criteri per elegir els mesures adequades. S’ha realitzat la validació del model d’edifici per tal d’obtenir resultats fiables. S’ha utilitzat un habitatge pilot per realitzar la validació del model. S’ha realitzat una campanya de monitorització per tal de caracteritzar el pilot i poder implementar el model. L’habitatge pilot és un habitatge representatiu de una de les tipologies analitzades al PhD. La validació del model confirma que les hipòtesis i mètodes implementats al model son els adequats per la simulació d’edificis residencials. Per concloure, el procés de simulació s’ha definit en dos etapes d’avaluació: avaluació passiva i activa. L’objectiu de l’avaluació passiva és reduir lo màxim possible el desconfort tèrmic amb el mínim cost d’inversió inicial en mesures passives. Aquesta etapa proporciona informació per realitzar una primera selecció de les mesures passives adequades per cada edifici. A la segona etapa, on les mesures passives i actives s’implementen a l’edifici, l’avaluació passiva proporciona les mesures cost-efectives, minimitzant l’energia primària i els costos globals. Finalment, la tesi proporciona informació tècnica i econòmica per ajudar la presa de decisions per la renovació energètica dels edificis residencials de Catalunya.
dc.format.extent208 p.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Edificació
dc.titleDetailed energy and comfort simulation of integral refurbishment of existing buildings in Catalonia
dc.typeDoctoral thesis
dc.identifier.doi10.5821/dissertation-2117-106274
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/404300


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record