Show simple item record

dc.contributorSaurí Marchán, Sergi
dc.contributor.authorPérez García, Gerard
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
dc.date.accessioned2017-05-29T12:19:18Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/104999
dc.description.abstractLes infraestructures d’un país són un dels principals factors per al seu desenvolupament a diferents nivells. Representen els serveis i mitjans per a un creixement i una cohesió econòmics i socials. Una de les principals característiques fonamentals sobre les infraestructures que es plantegen és el seu finançament i la seva gestió. Existeixen diferents models de finançament segons sigui el seu caràcter públic, privat o mixta. La gestió de la infraestructura pot ser realitzada per l’administració pública o per una empresa privada. Al llarg del temps s’ha vist una tendència a transferir el finançament i gestió públics cap al sector privat o fórmula mixta, amb la idea de que les empreses privades són més eficients. Aquest traspàs al sector privat implica que aquest assumeix molts dels riscos de la construcció i explotació del servei. Especialment en el sistema de infraestructures vials d’alta capacitat, assumeixen el risc associat a l’estimació de la demanda. Essent aquesta la variable principal a l’hora de veure la viabilitat i rendibilitat d’un projecte d’aquestes característiques. En la present tesina, s’analitza el factor de l’estimació de la demanda. L’error d’una estimació en un futur i, en particular, els esdeveniments succeïts en les autopistes de peatge a Espanya. Observant que la realització de l’estimació de la demanda futura té un gran grau d’incertesa proporcional amb el temps i que aquest factor ha derivat en un comportament oportunista per les empreses privades a l’hora de presentar les seves ofertes per aconseguir l’adjudicació d’una concessió. Un cop observada que la desviació de l’estimació de la demanda és creixent en el temps, s’estudia la seva influència sobre el preu del peatge inicial. Aquest serà major pel caràcter d’adversitat el risc que tenen les empreses a l’hora d’afrontar aquesta incertesa. Arribant a la conclusió que a l’hora de realitzar l’estimació per un període més llarg de temps, el grau d’incertesa és superior i el preu del peatge augmenta. Amb els resultats de l’anàlisi anterior, es planteja un possible model per mitigar els efectes de la incertesa sobre el preu del peatge. Aquest model es basa en la relicitació de la concessió en varis trams. En el treball es reflecteixen els possibles avantatges i inconvenients, i és motiva a un estudi més detallat de la solució plantejada.
dc.description.abstractInfrastructures are one of main elements for a country development at different stages. They represent means and services for a social and economic growth. Financing and managing infrastructures is one approach that should be done. There are different financing models according to economic income: public, private or a combination of both. Infrastructure management could be done by Public Administration or a private company. All through time a tendency to transfer financing from public management to private or mixed formula, taking for granted that private firms are more efficient. Transfer to private sector implies private business to accept responsibility for construction risks and service exploitation risk. They especially assume demand forecast risk in high capacity infrastructures. When studying viability and profitability of this kind of project, this risk is the main variable to be considered. This current minor thesis analyses demand forecast factor. Future estimation error and particularly exemplifying are toll highways events in Spain. Calculation of future demand estimation has a high uncertainty degree along time and the results of studying this factor have made private companies to show an opportunistic behaviour when presenting their offers in order to get a concession acceptance. Once has been observed that uncertainty in demand forecast increases along time, its influence in initial toll price is studied. This price would be higher due to adverse risk characteristic that companies have to face with uncertainty. Concluding that there would be a higher uncertainty degree and higher toll price when estimating a longer period of time. Taking the results of the last analysis, a theoretical possible model could be suggested in order to reduce the uncertainty in toll price effects. This model is based in rebidding concessions in some sections. In this project some of the advantages and disadvantages are shown and further study in the suggested solution is motivated.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Infraestructures i modelització dels transports::Transport per carretera
dc.subject.lcshConcessions
dc.subject.lcshRoads
dc.subject.lcshToll roads
dc.subject.otherrisc estimació demanda
dc.titleMitigació del risc de la demanda en concessions de carreteres
dc.typeMinor thesis
dc.subject.lemacConcessions
dc.subject.lemacCarreteres
dc.subject.lemacAutopistes de peatge
dc.identifier.slugPRISMA-94300
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.lift10000-01-01
dc.date.updated2016-07-13T18:03:47Z
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
dc.audience.degreeENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (Pla 1995)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder