Els viatges ,els treballs desenvolupats i les relacions establertes per Ginna Kanda ( casa nova en dogon) amb institucions de Mali i Xina sobre la relació entre identitat territorial i desenvolupament determinaren al 2010 la necessitat de construir un grup de recerca sobre aquest camp. Amb l’ objectiu de investigar com la identitat pot esdevenir un actiu pel desenvolupament local (MalI) o incorporar-se com un input del projecte.(Xina)
En aquest sentit l’ activitat de recerca es caracteritza per a un perfil teorico -pràctic,amb l’ objectiu d’ aportar un suport teòric sòlid a les intervencions en el territori que garanteixi, la consideració de la identitat del lloc com un aspecte essencial en la relació societat -entorn. La recerca a dos continents emergents,permet aprofundir comparativament els processos de interrelació i osmosis que sorgeixen entre Europa i els dos nous pols, en la vessant acadèmica i profesional

http://futur.upc.edu/Ginna Kanda

Collections in this community

Recent Submissions