Show simple item record

dc.contributorMartínez Reguero, Adriana Haydée
dc.contributorRoca Bosch, Elisabet
dc.contributor.authorGonzález Gumbau, Alba
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori
dc.date.accessioned2017-03-13T09:04:17Z
dc.date.available2017-03-13T09:04:17Z
dc.date.issued2017-01-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/102356
dc.description.abstractA les ciutats mediterrànies les condicions per a l'ús de la bicicleta són bastant favorables, ja que la majoria de les activitats, serveis i equipaments queden dins del radi d'acció possible del desplaçament amb bicicleta. Barcelona n’és un bon exemple, ja que té unes dimensions relativament petites, amb temperatures suaus la major part de l'any, on la marxa a peu i amb bicicleta són ideals. Encara que des de fa uns anys els desplaçaments en transport privat ha disminuït, l’Àrea Metropolitana de Barcelona presenta un nombre de desplaçaments amb transports motoritzats molt alt. És per això que un dels objectius de la ciutat és promoure una mobilitat sostenible, reduint el volum de vehicles a motor i augmentant el nombre de bicicletes (mobilitat sostenible). Aquests darrers anys s’han fet molts esforços per millorar la xarxa ciclable a la ciutat, tanmateix encara hi ha barris que presenten importants mancances. En aquesta tesina es tractarà de millorar la mobilitat existent al Districte de Sarrià- Sant Gervasi mitjançant la creació de nous carrils bici i potenciar la sostenibilitat. Es pretén aportar propostes per millorar la connectivitat de la xarxa de bicicletes dels barris i lligar-la amb la xarxa actual de Barcelona. Els objectius són, primer de tot, estudiar i analitzar la mobilitat actual del Districte de Sarrià- Sant Gervasi de Barcelona per a identificar necessitats i proposar alternatives per a millorar i ampliar la xarxa de carrils bici a la ciutat. La primera part d’aquesta tesina consisteix en fer recerca i revisar la documentació normativa vigent a Barcelona referida a carrils bici i estudiar els punts dèbils i les mancances de la xarxa de bicicletes actual per a poder identificar els possibles eixos on realitzar actuacions. La diagnosi inicial ens mostra que es tracta d’una zona amb gran presència d’equipaments i una mobilitat molt centrada en els desplaçaments amb vehicle privat. Seguidament es fa una anàlisi de la mobilitat, un reportatge fotogràfic i reconeixement de la zona, un estudi de l’altimetria i les pendents i un estudi del flux del trànsit de cada tram per més endavant poder proposar i avaluar les diferents alternatives dels eixos objecte d’intervenció. Després es justifica i desenvolupa l’alternativa més adient, segons criteris econòmics, ambientals i de seguretat. Finalment es fa un pressupost orientatiu del cost aproximat de l’obra.
dc.description.abstractEn las ciudades mediterráneas las condiciones para el uso de la bicicleta son bastante favorables, ya que la mayoría de las actividades, servicios y equipamientos quedan dentro del radio de acción posible del desplazamiento en bicicleta. Barcelona es un buen ejemplo ya que tiene unas dimensiones relativamente pequeñas, con temperaturas suaves la mayor parte del año, donde la marcha a pie y en bicicleta son ideales. Aunque desde hace unos años los desplazamientos en transporte privado han disminuido, el Área Metropolitana de Barcelona presenta un número de desplazamientos en transportes motorizados muy alto. Es por ello que uno de los objetivos de la ciudad es promover una movilidad sostenible, reduciendo el volumen de vehículos a motor y aumentando el número de bicicletas (movilidad sostenible). Estos últimos años se han hecho muchos esfuerzos por mejorar la red ciclable de la ciudad, pero, aun así, aún hay muchos barrios que presentan carencias importantes. En esta tesina se intentará mejorar la movilidad existente en el Distrito de Sarrià- Sant Gervasi mediante la creación de nuevos carriles bici y potenciar la sostenibilidad. Se pretende aportar propuestas para mejorar la conectividad de la red de bicicletas de los barrios y unirla a la red actual de Barcelona. Los objetivos son, en primer lugar, estudiar y analizar la movilidad actual del Distrito de Sarrià- Sant Gervasi de Barcelona para identificar necesidades y proponer alternativas para mejorar y ampliar la red de carriles bici en la ciudad. La primera parte de la tesina consiste en investigar y revisar la documentación normativa vigente en Barcelona referida a carriles bici y estudiar los puntos débiles y carencias de la red de bicicletas actual para poder identificar los posibles ejes donde realizar actuaciones. El diagnóstico inicial nos muestra que se trata de una zona con gran presencia de equipamientos y una movilidad muy centrada en los desplazamientos con vehículo privado. Seguidamente se hace un análisis de la movilidad, un reportaje fotográfico de la zona, un estudio de la altimetría y las pendientes y un estudio del flujo de tráfico de cada tramo para más adelante poder proponer i evaluar las diferentes alternativas de los ejes objeto de intervención. Después se justifica y desarrolla la alternativa, según criterios económicos, ambientales y de seguridad. Finalmente se hace un presupuesto orientativo de coste aproximado de la obra.
dc.description.abstractIn the Mediterranean cities, the conditions for the use of the bicycle are quite favorable, since most of the activities, services and facilities are within the possible radius of action of cycling. Barcelona is a good example as it has relatively small dimensions with mild temperatures most of the year, where walking and cycling are ideal. Although for some years the displacements done with private transport have decreased, the Metropolitan Area of Barcelona still presents a high number of displacements done with both motorbikes and cars. That is the reason why one of the objectives of the city is to promote sustainable mobility, reducing the volume of motorized vehicles and increasing the number of bicycles (sustainable mobility). In recent years, many efforts have been made to improve city’s cycling network, but there are still many neighborhoods that have significant weaknesses. This thesis will try to improve the existing mobility network in the District of Sarrià- Sant Gervasi by creating new bike lanes and enhance sustainability. The aim is to provide new proposals for the improvement of the bicycle network of the districts and join it to the existing network of Barcelona. The objectives are firstly to review and analyze the current mobility network of the district of Sarrià- Sant Gervasi of Barcelona to identify needs and suggest alternatives to improve and expand the network of cycle lanes in the city. The first part of the thesis consists of research and check the documentation of current regulations in Barcelona referring to cycle paths and studying the weaknesses and deficiencies of the current network in order to identify the possible axes where to carry out actions. The initial diagnosis shows us that it is an area with a high presence of facilities and the mobility is done mainly by private transport. A mobility analysis, a photographic report of the area, a study of the altimetry and slopes and a study of the flow of traffic of each section are made in order to be able to propose and evaluate the different alternatives of each axes subject to intervention. Then the alternative is justified and developed, according to economic, environmental and safety criteria. Finally, an indicative cost budget of the work is made.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Infraestructures i modelització dels transports::Transport urbà
dc.subject.lcshBicycle trails
dc.subject.lcshUrban transportation
dc.titleEstudi i propostes de millora de la xarxa de bicicletes del Districte de Sarrià- Sant Gervasi
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacVies ciclistes -- Catalunya -- Barcelona
dc.subject.lemacTransport urbà
dc.identifier.slugPRISMA-122505
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2017-02-22T19:00:59Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA D'OBRES PÚBLIQUES (Pla 2010)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record