Aquesta col·lecció allotja les dades de recerca vinculades a una publicació (article de revista, etc.) o a un projecte de recerca (H2020, etc.).

Els membres de la UPC interessats en dipositar i/o publicar dades de recerca en obert, si us plau consulteu:

http://publica.upc.edu/ca/publicar-dades-upcommons

Recent Submissions

View more