The Mag és la revista de la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech que presenta l’activitat de la Universitat amb més projecció internacional a través dels seus protagonistes.

La publicació trimestral és una finestra als projectes europeus de recerca, les iniciatives docents conjuntes amb altres universitats i la mobilitat de l’estudiantat. També mostra la col·laboració amb empreses multinacionals, la trajectòria professional internacional dels antics alumnes i la tasca del professorat d’altres països que ha escollit la UPC per desenvolupar la seva carrera.

Al 2011 la revista es deixa d'editar

.

e-ISSN:

2014-0886

DL:

B-7251-2011 (versió electrònica)

Collections in this community

Recent Submissions