La revista Visions es va publicar entre 2003 i 2012

Hem anomenat Visions la nostra publicació per tres raons: Primer, perquè vol aportar les diverses visions possibles sobre l'arquitectura, no solament des de la disciplina, sinó també les visions des del cine, l'art, la literatura, la filosofia, l'antropologia o la sociologia.

Segon, perquè visió és un terme genuí de les avantguardes, que ens parla de la nova visió que es va desenvolupar a les obres abstractes dels cubistes, neoplasticistes i constructivistes, en els textos de Lázló Moholy-Nagy, Erwin Panofsky o Rudolf Arnehim, i és el nom d'editorials d'arquitectura emblemàtiques com l'argentina Nueva Visión.

I tercer, perquè la nostra és, inevitablement, una civilització de la imatge. Per tant seria absurd negar-ho. El que cal fer és desenvolupar una cultura crítica de les imatges, que ens permeti analitzar-les, valorar-les i interpretar-les. Per això, Visions intentarà triar les imatges amb tant rigor com els textos.

Visions adopta una estructura clara -textos de teoria, review de conferències, projectes realitzats i projectes final de carrera, una secció especial, workshop, +visions i activitats-, per a poder ser una publicació oberta a la intervenció delsp rofessors i estudiants de l'Escola. El seu objectiu és doble: recollir el més excel•lent que l'ETSAB elabora cada quatrimestre i establir llaços de comunicació amb escoles i professionals d'arreu del món. Tot això fet amb una voluntat que busca tant el rigor de l'excel•lència com l'autocrítica.”
Fragment de l'editorial del primer número de Visions, Jaume Sanmartí i Josep Maria Montaner

El jurat de la V Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo , que tingué lloc a la ciutat de Montevideo, va decidir otorgar el PRIMER PREMI en la categoria "Publicaciones periódicas" a la revista Visions de la Escola Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

e-ISSN: 2385-4928

DL: B 25052-2014 (versió electrònica)

Edicions ETSAB ETS Arquitectura de Barcelona Av. Diagonal, 649, planta 1a 08028 Barcelona

Telèfon: +34 93 401 6413

Sotsdirectora de Cultura: Zaida Muxí Martínez

e-mail: publicacions.etsab@upc.edu

Collections in this community

Recent Submissions

View more