Show simple item record

dc.contributor.authorJiménez Herrero, Luis M.
dc.date.accessioned2010-11-18T19:05:59Z
dc.date.available2010-11-18T19:05:59Z
dc.date.issued2010-11
dc.identifier.citationJiménez Herrero, Luis Mª. La medición de los procesos de sostenibilidad en España mediante indicadores. La experiencia del OSE. "Sostenible?", Novembre 2010, núm. 11, p. 69-123.
dc.identifier.issn1575-6688
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099/9520
dc.description.abstractEn aquest article es plantegen inicialment diverses consideracions per posar de manifest la dificultat de definir la sostenibilitat de forma objectiva i l’àrdua tasca de concretar la medició dels processos sostenibles degut a la seva multidimensionalitat, les seves dinàmiques espaials-temporals i els seus variats objectius i funcions. Seguidament es remarca la importància de disposar de sistemes d’indicadors que contemplin els diferents marcs conceptuals, metodologies i enfocaments, i es pren com a referència l’experiència de l’Observatorio de la Sostenibilidad en España a través dels seus informes genèrics i temàtics. Finalment, s’incideix en la necessitat d’avançar cap a la visualització dinàmica de la sostenibilitat mitjançant sistemes de modelització i escenaris prospectius.
dc.description.abstractEn este artículo se plantean inicialmente varias consideraciones para poner de manifiesto la dificultad de definir la sostenibilidad de forma objetiva y la ardua tarea de concretar la medición de los procesos sostenibles debido a su multidimensionalidad, sus dinámicas espacialestemporales y sus variados objetivos y funciones. A continuación, se resalta la importancia de disponer de sistemas de indicadores que contemplen los diferentes marcos conceptuales, metodologías y enfoques, y se toma como referencia la experiencia del Observatorio de la sostenibilidad en España a través de sus informes genéricos y temáticos. Finalmente, se incide en la necesidad de avanzar hacia visualización dinámica de la sostenibilidad mediante sistemas de modelización y escenarios prospectivos.
dc.description.abstractThis article initially discusses the difficulty of defining sustainability objectively and the arduous task of measuring sustainable processes because of their multidimensionality, their space-time dynamics, and their varied objectives and functions. It then highlights the importance of indicator systems that take into account the different conceptual frameworks, methodologies and approaches, in addition to the experience of the Observatory of Sustainability in Spain as expressed in its generic and thematic reports. Finally, it stresses the need to move towards a dynamic view of sustainability through modeling systems and prospective scenarios.
dc.format.extent57 p.
dc.language.isospa
dc.publisherCàtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Desenvolupament humà i sostenible::Desenvolupament sostenible::Indicadors de sostenibilitat
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Desenvolupament humà i sostenible::Desenvolupament sostenible
dc.subject.lcshSustainable development--Evaluation
dc.subject.lcshMeasurement
dc.subject.otherObservatorio de la Sostenibilidad en España
dc.titleLa medición de los procesos de sostenibilidad en España mediante indicadores. La experiencia del OSE
dc.typeArticle
dc.subject.lemacDesenvolupament sostenible -- Mesurament
dc.subject.lemacDesenvolupament sostenible -- Avaluació
dc.subject.lemacDesenvolupament sostenible -- Indicadors
dc.identifier.dlDL: B.25102-2006
dc.description.peerreviewedPeer Reviewed
dc.rights.accessOpen Access
local.citation.authorJiménez Herrero, Luis Mª
local.citation.publicationNameSostenible?
local.citation.number11
local.citation.startingPage69
local.citation.endingPage123


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • 2009-10, núm. 11 [9]
    Avaluació de la sostenibilitat / Evaluación de la sostenibilidad / Evaluation of sustainability

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain