Summary

 • Tallers d’ús Atenea-Moodle realitzats per professorat proper 

  Ornat Longarón, Cèsar; Achaerandio Puente, María Isabel; Llorens, Jordi; Almirall Malivern, Antonio Rafael; Sánchez, Pablo (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  Durant el curs 2008-9, membres del grup GIUM-A-RIMA de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) van realitzar tallers sobre Atenea-Moodle, amb l'objectiu de generalitzar i homogeneïtzar l'ús d'Atenea a l'ESAB. ...
 • Implantació i perfecionament, mitjançant l’entorn virtual ATENEA, d’eines telemàtiques i activitats útils per a la formació i avaluació dels estudiants de l’assignatura de Geotècnia dins la titulació d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques 

  Puig Damians, Ivan; Olivella, Sebastià; Josa Garcia-Tornel, Alejandro; Zornoza Gómez, José Luis; Suriol Castellví, Josep (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  La implantació dels nous plans d’estudi implica una major participació en les activitats docents per part dels estudiants; Geotècnia es prepara per a aquest sistema docent mitjançant l’ATENEA. S’ha apostat per metodologies ...
 • Ús de la Wiris a l’Atenea en assignatures de matemàtiques 

  Guijarro, Piedad; Cruells Pagès, Pere (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  La Wiris, incorporada a l’editor de l’Atenea, es pot fer servir tant com editor de fórmules com a calculadora simbòlica. L’editor de fórmules permet incorporar fórmules matemàtiques, matrius, vectors, símbols, etc. a ...
 • Desenvolupament de recursos per a la creació i gestio de material docent orientat a l’aprenentatge actiu que faciliti l’adaptació d’assignatures tècniques a l’EEES i la seva aplicació a l’ensenyament de circuits elèctrics 

  Bogarra Rodríguez, Santiago; Font Piera, Antonio; Alabern Morera, Francesc Xavier; Rodríguez Cortés, Pedro; Grau Gotés, Maria Àngela; Pallarés Viña, Miguel Juan; Rocabert Delgado, Joan; Rolán Blanco, Alejandro; García Espinosa, Antonio (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  L'autoaprenentatge i l’autoavaluació d’assignatures tècniques requereixen eines de càlcul que no estan disponibles dintre del campus virtual ATENEA, per aquest motiu s’ha incorporat al campus virtual de la UPC el software ...
 • Aprendizaje activo-positivo entre iguales mediante el uso del "Foro" en Campus Virtuales basados en Moodle 

  Gómez Soberón, José Manuel Vicente; Corral Higuera, R.; Arredondo Rea, S. P.; Cabrera Covarrubias, Francisca Guadalupe; Gómez Soberón, M. Consolació (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  Se ha demostrado que el grado de retención del conocimiento se incrementa en aquellos casos en los cuales se “verbaliza, explica o interacciona” el conocimiento con otras personas; lo anterior, puede ser fomentado de forma ...
 • Qüestionaris i vídeos per un aprenentatge continuat 

  Breitman Mansilla, Mónica Celia; Sáez Moreno, Germán (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  La nostra proposta s’encamina a facilitar l’estudiant aquest procés mitjançant una sèrie de qüestionaris i vídeos d’exercicis resolts de matemàtiques creats expressament. Els qüestionaris estan pensats per fer una ...
 • Maths complements for Computational Mechanics a ATENEA Labs 

  Estela Carbonell, M. Rosa; Díez, Pedro; Saà Seoane, Joel; Villalonga Pons, Juana María (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  Els estudiants que ingressen als màsters en anglès de la UPC provinents d’altres països sovint tenen carències en coneixements bàsics de matemàtiques que s’imparteixen al primer cicle (Bachelor). El nostre projecte consisteix ...
 • Uso de la herramienta "Informes" del Campus Virtual de Moodle como criterio evaluativo de una asignatura 

  Gómez Soberón, José Manuel Vicente; Corral Higuera, R.; Arredondo Rea, S. P.; Cabrera Covarrubias, Francisca Guadalupe; Gómez Soberón, M. Consolació (2010-06-04)
  Conference report
  Open Access
  Dentro del Campus Virtual Atenea, el cual se basa en la plataforma Moodle,existe la herramienta llamada “Informes”; este utensilio, puede ser utilizado como un criterio de evaluación docente participativa, de identificación ...
 • Como usar Atenea en la gestión de grupos en una asignatura de laboratorio de Química 

  Martínez Martínez, María del Rosario; Florido Pérez, Antonio; Farran Marsà, Adriana (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  En esta propuesta se presenta la experiencia de utilización del campus virtual ATENEA como herramienta de comunicación y de gestión de la interacción tanto profesorado-alumnado como alumnado-alumnado en la asignatura de ...
 • La web de recursos docents de les assignatures de sistemes digitals de l’EPSC 

  Sánchez Robert, Francesc Josep; Jordana Barnils, José (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  La web docent de les assignatures de sistemes digitals de l’EPSC. Un complement a la intranet Atenea. Programada en Expression Web, és oberta, no cal registrar-s’hi i els continguts són tots Open Content. Facilita la cerca ...
 • Més enllà d’Atenea: un món per descobrir 

  Vallverdú Bayés, Sisco; Gasull Llampallas, Antoni (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  La organització de l'activitat docent de l'assignatura Senyals i Sistemes, amb 4 hores de teoria a la setmana i 1 de laboratori, es fonamenta, d'una banda, en una proposta formal recollida a Atenea, i de l'altre en la ...
 • L’ús d’Atenea per co-avaluació entre grups 

  Meseguer Pallarès, Roc (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  Atenea pot ser de gran utilitat per fer certes activitats de co-avaluació. Les co-avaluacions en una forma tradicional poden ser complexes de gestionar. L'exemple mes clar pot ser que un grup avaluï un document, pòster o ...
 • El glossari com a eina per a l’aprenentatge en valors 

  Pardo Tràfach, Patricia (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  En aquest treball es presenta l'experiència desenvolupada a l'Assignatura de Lliure Elecció "Gènere, Ciència i Tecnologia", en la qual l'elaboració d'un glossari de termes i conceptes fonamentals esdevé el fil conductor ...
 • Aula ATENEA per gestió de Treballs Fi de Carrera 

  Voltas Aguilar, Jordi (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  Amb un curs Moodle lligat a professor i no a assignatura, el professor pot modelitzar-lo per altres assignatures que no siguin exactament assignatures. En l'experiència que s'exposarà s'explicarà l'ús d'una aula Moodle com ...
 • Comandaments de resposta interactiva a l’Atenea Labs 

  Vilabelda, Rafael (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  Mitjançant la plataforma de proves Atenea Labs la UPC ha habilitat el mòdul EduClick EPS Moodle per tal que els professors interessats puguen fer servir aquest sistema de votació interactiva per a l’Avaluació Contínua. ...
 • Atenea com a eina per a l’organització i inscripció a activitats 

  Cruells Pagès, Pere (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  En aquesta presentació mostrem una funcionalitat simple però útil d’Atenea, que pot ser d’interès per donar suport a activitats acadèmiques, culturals, socials, etc. Dins de la comunitat UPC. Estracta de crear una eina per ...
 • Carrers del món 

  Moreno Sanz, Joan (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  Iniciativa de treball col·laboratiu en l’àmbit del planejament urbanístic mitjançant l’entorn virtual Atenea. Adreçat a les aules de taller de l’assignatura d’Urbanística de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (vialitat). ...
 • Tests d’autoavaluació de l’assignatura Xarxes de Computadors 

  Delgado Mercè, Jaime; Llorente Viejo, Silvia (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  Mòdul desenvolupat sobre Moodle que permet definir tests per a que els alumnes s’autoavaluïn Objectius: Proporcionar als alumnes més problemes resolts. Noves activitats docents per reduir les sessions presencials. Fomentar ...
 • Actividades de evaluación continua a través de cuestionarios 

  Cadenato Matia, Ana María (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  El trabajo que se presenta describe la experiencia que se está llevando a cabo en la asignatura de Termodinámica, troncal de tercer curso en la titulación de Ingeniería Industrial, en la ETSEIB. Con el objeto de motivar ...
 • Mòdul de creació d'equips per a Moodle 

  Abelló Gamazo, Alberto; Vallès, Adrià; Urpí Tubella, Antoni; Quer, Carme; Casany Guerrero, María José; Burgués Illa, Xavier (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  Un dels punts forts de Moodle és la promoció de la participació, ja que permet oferir els continguts de l’assignatura de forma dinàmica i plantejar exercicis de forma ràpida i senzilla. El mòdul de creació d’equips que hem ...
 • Presentació Servei Atenea 

  Servei Atenea (2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access