"Jornada de presentació de la guia per a l'avaluació de les competències en els laboratoris de ciències i tecnologia"

Sumari

Ara es mostren els items 1-11 de 11

 • Què hi anem a fer al laboratori? 

  Graells Sobré, Moisès (2009-04-17)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
 • Mesura i modelització de l’equilibri líquid-vapor d’un sistema binari 

  Cadenato Matia, Ana María (2009-04-17)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  Per primera vegada s’ha integrat un experiment en el marc d’una planificació en la que els objectius, la metodologia i l’avaluació siguin coherents amb l’adquisició de la competència específica pròpia dels laboratoris de ...
 • Control de qualitat d’una beguda de cola 

  Martínez Martínez, María del Rosario (2009-04-17)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  Disseny d’una activitat per tal d’adaptar un experiment, que es desenvolupa actualment al laboratori, a tots els component de la competència específica amb el nivell 2. Introducció de nous elements per tal què el ...
 • Exemple de planificació d’assignatura o matèria per al desenvolupament de la competència específica 

  Martínez Martínez, María del Rosario (2009-04-17)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  Amb l’exercici d’adaptar una assignatura de la actual Titulació d’Enginyeria Química de la ETSEIB, per al desenvolupament de la competència específica “Aplicar el mètode científic per a la resolució de problemes dels ...
 • Cinètica de la reacció entre els ions iodur i peroxodisulfat 

  Grau Vilalta, Maria Dolors (2009-04-17)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
 • El divisor de tensió 

  Jordana Barnils, José (2009-04-17)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  Presentació d’una proposta d’activitat que es pot realitzar en un laboratori docent, en grups de dues persones. Assignatura de Components i Circuits, de la titulació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació a l’EPSC (UPC). ...
 • Determinació de la Tenacitat de Fractura d’un material fràgil 

  Salán Ballesteros, Maria Núria (2009-04-17)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  Identificar, entre totes les propietats mecàniques que caracteritzen un material, quina o quines es requereixen per determinar la Tenacitat de Fractura. Establir relacions entre aquest paràmetre i la “bondat” del ...
 • Separació, Purificació i Caracterització de l’acetat de n-butil 

  Gorchs Altarriba, Roser (2009-04-17)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  En la primera part de l’experiment, l’estudiantat estudia i aplica la reactivitat dels esters per poder sintetitzar l’acetat de n-butil. En la segona part s’estudien i apliquen algunes tècniques de separació de compostos, ...
 • Algunas propuestas para la contextualización de las prácticas de laboratorio. 

  Llorens Molina, Juan Antonio (2009-04-17)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
 • L'avaluació per competències a l'àmbit universitari 

  Cano, Elena (2009-04-17)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
 • Millor que GOCAR 

  Amante García, Beatriz (2009-04-17)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  En aquest pòster es presenta i desenvolupa l’activitat realitzada al laboratori de l’assignatura de “Projectes”, de la titulació d’Enginyeria en Organització Industrial. S’expliquen els diferents nivells de dificultat ...