Jornada que es celebra des de l'any 2009. Està orientada a:

Complementar la formació inicial que ofereix el programa ProFI (Programa de Formació Inicial del professorat) amb presentacions sobre temàtiques vinculades a la docència, seleccionades a partir dels interessos, motivacions i demandes del professorat participant al programa

Collections in this community

Recent Submissions

View more