Sumario

 • Plataforma Atenea 

  Casanovas Garcia, Josep (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
 • El uso de cuestionarios como herramienta docente, de evaluación y de adecuación personalizada de la docencia 

  Gómez Soberón, José Manuel Vicente; Gómez Soberón, M. Consolació (2009-03-25)
  Comunicación de congreso
  Acceso abierto
  En este trabajo, se presenta una experiencia de aplicación en el uso de la herramienta “Cuestionarios” disponible en dentro del Campus Virtual de la asignatura de Construcción de Estructuras de Hormigón Armado y Equipos, ...
 • Curs de problemes per a l'autoaprenentatge del formigó estructural 

  Molins i Borrell, Climent; Marí, Antonio R. (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Es presenta un curs de problemes desenvolupat sobre Atenea, que ajuda a l'alumne a dissenyar les estructures de formigó, amb el seu ampli ventall de condicions funcionals i ambientals, de forma competent. Això es desenvolupa ...
 • Proposta metodològica per afavorir el treball en equip en assignatures semipresencials que comporten la realització de projectes d’enginyeria amb un alt contingut de disseny 

  Forcada Matheu, Núria; Casals, Miquel; Roca, Xavier; Gangolells Solanellas, Marta; Fuertes Casals, Alba; Amante García, Beatriz; García-Almiñana, Daniel; Gassó Domingo, Santiago; Hernández, Juan Manuel (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Aquest projecte ha tingut com a finalitat principal impulsar un aprenentatge més efectiu dels alumnes en assignatures que, impartides en una modalitat semipresencial, comporten la realització d’un treball de curs amb un ...
 • Portafoli electrònic d’autoavaluació 

  García Carrillo, Àgueda (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  L’objectiu del portafoli electrònic d’autoavaluació és proporcionar a l’alumnat una eina senzilla que li faciliti el ser conscient de quins aspectes de l’assignatura encara no ha aprés correctament, l’ajudi a consolidar ...
 • Utilització del recurs qüestionari tant per avaluació de la qualitat de la docència (SEEQ) com eina d’autoavaluació 

  Corbalán, M.; Aldabas, A.; Arias, A. (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El recurs d’introduir un qüestionari en Atenea pot utilitzar-se per avaluar la qualitat de la docència que oferim als estudiants mitjançant dos tipus de qüestionaris diferents. Per una banda al finalitzar el curs se’ls ...
 • Els qüestionaris com eina i estratègia d’activitat dirigida d’avaluació continuada 

  Martínez Martínez, María del Rosario (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Es presenta la utilització de qüestionaris en una assignatura troncal, de primer quadrimestre de la Titulació d'Enginyeria Industrial, impartida en la ETSEIB: Química I. Els qüestionaris "incrustats" són molt versàtils ja ...
 • Ús d’ATENEA en l’adaptació a l’EEES de les assignatures experimentals troncals de la titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial en Química Industrial de la EUETIT 

  Carrillo, Fernando; Alvarez, Mª Dolors; Garrido, Núria; Molins Duran, Gemma; Andreu, Francesc (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  ATENEA ha estat una eina bàsica en la coordinació de les assignatures experimentals dins de la seva adaptació al EEES. En aquesta línia s’han utilitzat diverses eines que ens proporciona la plataforma digital. Aquesta ha ...
 • Qüestionaris Moodle com a formació, autoavaluació i avaluació en una assignatura de Matemàtiques 

  Cruells Pagès, Pere; Guijarro, Piedad (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  La possibilitat d’utilitzar el campus virtual d’Atenea ha contribuit de forma important en una millor planificació i adaptació de les nostres assignatures a l’EEES. En aquesta presentació, ens centrarem en la utilització ...
 • Matemàtiques per a l’enginyeria en l’espai europeu d’educació superior 

  Pujol, Gisela; Gibergans Bàguena, José; Buenestado Caballero, Pablo (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Aquest projecte ha permès generar material docent en l’àrea de matemàtiques, basat en l’ús del software Maple i s’està confeccionant una web amb l’ajuda de La Factoria UPC. Basant-se en els continguts de les assignatures ...
 • Ensenyament de matemàtiques i estadística a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona fent ús de les prestacions que ofereix el campus virtual Atenea 

  Blanco Abellán, Mónica; Ginovart Gisbert, Marta (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Aquesta contribució es centra en l’ensenyament i aprenentatge de les assignatures de l’àmbit matemàtic i estadístic impartides a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB). Fa uns anys es va constatar una davallada ...
 • CÀLCUL amb suport interactiu a Moodle 

  Estela Carbonell, M. Rosa; Saà Seoane, Joel (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  This project focuses on the teaching and learning of mathematical topics at different engineering schools of the Universitat Politècnica de Catalunya. The field of application of the project are the mathematics taught in ...
 • Autoevaluación y autoaprendizaje mediante cuestionarios Moodle 

  Domínguez, J.; Isalgué Buxeda, Antonio (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Hemos introducido en la evaluación de las asignaturas “Fonaments Fisics” (DMN i DNM) “Fonaments Físics de l’ Enginyeria” (ETPSV) la realización de un ejercicio de autoevaluación utilizando los cuestionarios proporcionados ...
 • EUROCAMPUS: una assignatura intercampus d’abast Europeu 

  Martínez de Osés, Francesc Xavier; Castells Sanabra, Marcel·la (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Sobre la base d’atenea, s’ha creat una assignatura de lliure elecció en anglès per oferir a nivell europeu. Els recursos docents s’han penjat a Atenea i en paral·lel en EMDOC. S’ha comptat amb l’ajut de la Factoria, ...
 • LAVICAD (LAboratori VIrtual de Comunicacions Analògiques i Digitals) i Atenea 

  Cabrera-Bean, Margarita; Espinosa, Pedro; Pérez, Marimar; Giró, Xavier; Fernández, Juan A (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El Laboratori Virtual de Comunicacions Analògiques i Digitals s’ha desenvolupat dins del projecte comweb com una aplicació integrada en Moodle. Està formada per un conjunt de simuladors (applets de Java) que emulen subsistemes ...
 • Integració del aprenentatge cooperatiu i del ensenyament expositiu a través del campus virtual 

  Santos Boada, Germán; Solé Pareta, Josep (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Es presenta un model per compaginar l'activitat docent expositiva i l'aprenentatge cooperatiu utilitzant les eines del campus virtual ATENEA. El mètode docent utilitzat està fonamentat en l'ús de les metodologies educatives ...
 • Introduccó de tècniques d’aprenentatge semi-presencial en l’àmbit de bases de dades 

  Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martin, Carme; Quer, Carme; Rodríguez, M. Elena; Urpí Tubella, Antoni (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Una de les conseqüències dels canvis aplicats recentment als plans d’estudis de la UPC per adaptar-los al EEES, és la necessitat d’optimitzar el temps a dedicar a activitats d’aprenentatg que requereixen la participació ...
 • Utilització d'una plataforma interactiva a les assignatures d'introducció a l'informàtica 

  Gatius Vila, Marta; López Herrera, Josefina (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  S'ha constatat falta de motivació i estudi a les assignatures d'introducció a la programació. Per solucionar el problema s'ha utilitzat atenea. Per planificar i supervisar els problemes que l'estudiant ha resoldre ...
 • L’ús d’Atenea per gestionar l’assignació de temes, horaris, grups,... 

  Meseguer Pallarès, Roc; Rodríguez, Eva (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Atenea pot ser de gran utilitat per fer certes assignacions. Assignacions que en una forma tradicional poden ser complexes. Els exemples mes clars poden ser: con assignar algun tema de treballar a cada estudiant, com ...
 • InForma’t: accés i ús de la informació en el treball científic 

  Minobis López, Eduardo; Roca Lefler, Marta (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  InForma’t és el material didàctic elaborat amb Moodle per aprendre a localitzar, avaluar, utilitzar i comunicar la informació útil per a l'elaboració d’un treball de recerca. Facilita l’assoliment de la competència genèrica ...
 • Integració de vídeos docents de baix cost a ATENEA desenvolupats pel Grup d’Innovació Docent de Terrassa (GIDT) 

  Simó Guzmán, Pep; Salán Ballesteros, Maria Núria; Fernández Alarcón, Vicenç; Algaba Joaquín, Inés María; Enache, Cristina Mihaela; Amante García, Beatriz; García-Almiñana, Daniel; Bravo Ibarra, Edna Rocío; Albareda Sambola, Maria; Sunyer Torrents, Albert; Rajadell Carreras, Manuel; Serrano, Pilar; Ardanuy Raso, Mònica (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  En aquest treball s’exposen els resultats de la utilització de vídeos docents de baix cost, orientats a complementar la docència presencial i semi-presencial a Enginyeria Industrial, Enginyeria d'Organització Industrial i ...
 • Correccions entre iguals: experiències amb l'activitat TALLER 

  Voltas Aguilar, Jordi (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  La correcció entre iguals, en tant que obliga a una acurada creació de criteris de correcció, al professor li és de gran utilitat ja que l'ajuda a distanciar-se d'aquesta tasca, objectivant-la en la mesura del possible ...
 • Servei ATENEA 

  Sánchez, Oriol; Martinez, Nuria; Ribot, Enric (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Un breu repàs del Servei ATENEA des de la visió de UPCnet, en relació a aspectes tecnològics dels entorns que conforman ATENEA, indicadors d’activitat i planificació del calendari anual del Servei, així com desenvolupaments ...
 • Dia d'Atenea 

  Torra Bitlloch, Immaculada (2009-03-25)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto