Summary

 • Jornada d'Innovació Docent UPC 2010 

  Torra Bitlloch, Immaculada (2010-02-11)
  Conference lecture
  Open Access
 • El Sistema de Garantia de la Qualitat a l’aula: una eina imprescindible per a la millora de la docència 

  Hernández Marco, Jordi (2010-02-11)
  Conference lecture
  Open Access
 • El portafoli d'aprenentatge de l'estudiantat 

  Sánchez Robert, Francesc Josep (2010-02-11)
  Conference lecture
  Open Access
 • Experiència de pràctiques personalitzades i xerrades professionals en el màster interuniversitari en fotònica 

  Royo Royo, Santiago; Vilaseca Ribalta, Ramon; Laguarta Bertran, Ferran; Pizarro Bondia, Carlos; Cojocaru, Crina; Trull Silvestre, José Francisco; Lázaro, José; Prat, Josep; Orriols i Tubella, Gaspar; Juvells, Ignasi (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  S’ha posat en funcionament una doble estratègia innovadora orientada a potenciar competències transversals en el Màster en Fotònica. Per una banda, s’ha engegat una assignatura de pràctiques personalitzades, que ...
 • Resistència de materials interactiva 

  Pastor Artigues, María Magdalena; Roure Fernández, Francisco; Pernía Ordinas, Antonio; Espinosa, Alberto; Sellarès, David (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  El projecte s’ha fixat dos objectius: a) Traduir al castellà i a l’anglès el Software Multimèdia de Resistència de Materials, creat al Departament, anomenat PRISMATIC. PRISMATIC s’havia creat en català. Ara, amb la ...
 • QUALITEL: qualitat docent als estudis de telecomunicació 

  Sayrol Clols, Elisa; Prat Viñas, Lluís; O'Callaghan Castellà, Juan Manuel; Pegueroles Vallés, Josep R.; Vallverdú Vallés, Francesc; Alarcón Cot, Eduardo José; Sáez Moreno, Germán; Calveras Augé, Anna M.; Bragós Bardia, Ramon (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  El projecte consisteix en una sèrie d'actuacions de caràcter metodològic i organitzatiu portades a terme a primer curs (fase selectiva) dels estudis d'enginyeria de telecomunicació de l'ETSETB per millorar el rendiment ...
 • Desenvolupament i implementació d´ Unitats Docents Autocontingudes a les assignatures d’Àlgebra 

  Puigví Burniol, Maria Àngels; Nadal Cabezas, Sergi; Marcote Ordax, Francisco Javier; Anento Moreno, Napoleón; Rubio Montaner, Francisco (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  En el curs 2008/2009 s’ha aplicat una metodologia docent nova a l’assignatura d’Àlgebra i Geometria de primer de la titulació d’Enginyeria de Camins. Ha calgut un tipus de material nou que també haurà de servir per a ...
 • Plataforma formativa en tecnologies de modelització virtual: SIG, Teledetecció, Escànner Làser i Realitat virtual en l’àmbit del laboratori de modelització virtual de la ciutat de l’ETSAB 

  Redondo Domínguez, Ernesto; Garcia-Almirall, M. Pilar; Biere Arenas, Rolando Mauricio; Marambio Castillo, Alejandro Esteban; Norte Pinto, Nuno; Queraltó Ros, Pau (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  S’introdueix la base tecnològica i les funcionalitats del SIG. S’estudien els conceptes rellevants d’estructura urbana, criteris i procediments de treball, fonamentals per la seva visualització sintètica en un àmbit ...
 • Implantació i Millora de l'European Project Semester (EPS) a l'EPSEVG 

  Segalàs Coral, Jordi; André, Michel; Arnó Macià, Elisabet; Català Mallofré, Andreu; Castell Balaguer, Joan Vicent; Domingo Gou, Marta; Guasch Murillo, Daniel; Hernández Gómez, M. Angeles; Llorens García, Ariadna; Martí Colom, Pau; Parisi Baradad, Vicenç; Río Fernandez, Joaquín del; Sánchez López, Sergio; Shariat Panahi, Shahram; Agramunt Ciurana, Víctor Manuel; Perez, Jaume; Ruiz, Xavier; Colell, Kenneth; Castelló, Sandra (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  L'EPSEVG de la UPC va implantar l’European Project Semester (EPS) un programa formatiu innovador que respon a les demandes plantejades per la societat i l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) durant el curs ...
 • Seguiment, valoració i explotació d’un nou model docent 

  Huerta, Antonio; Puigví Burniol, Maria Àngels (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  Per tal de preparar la transició als nous graus, s’ha desenvolupat un nou model docent en els dos primers cursos de totes les titulacions del centre, Enginyeria de Camins, Enginyeria Geològica i Enginyeria Tècnica d’Obres ...
 • Els materials de construcció: de l’aula a l’obra. Una experiència d’aprenentatge actiu en entorn virtual 

  Pardo Tràfach, Patricia; Vázquez Suñé, Enric; Casanova Hormaechea, Ignasi; Valls del Barrio, Susanna; Etxeberria Larrañaga, Miren; Alegre, Vicente; Llamas Gaspar, David; Piza Godall, M. Sabrina; Valero Valbuena, Carlos (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  El projecte consisteix en el disseny i desenvolupament d’eines i metodologia adequades per tal de facilitar a l’alumnat la visualització, comprensió i estudi de diferents aspectes relatius als materials de construcció. Així, ...
 • Desenvolupament de metodologies prèvies per a la millora de les sessions presencials 

  Fernández Alarcón, Vicenç; Simó Guzmán, Pep; Salán Ballesteros, Maria Núria; Algaba Joaquín, Inés María; Enache, Cristina Mihaela; García-Almiñana, Daniel; Albareda Sambola, Maria; Sunyer Torrents, Albert; Bravo Ibarra, Edna Rocío; Amante García, Beatriz; Rajadell Carreras, Manuel; Garriga Garzón, Federico; Serrano, Pilar; Marcé Nogué, Jordi; Pepió Viñals, Montserrat; Sallán Leyes, José María (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  Els objectius principals d’aquest treball s’han dissenyat al voltant d’una voluntat d’augmentar la proximitat entre l’estudiantat i professorat en assignatures de cursos alts de les titulacions d’Enginyeria Industrial, ...
 • Incorporació de sistemes de resposta interactiva a la docència presencial 

  Sánchez Carracedo, Fermín; Fonseca, Pau; Delgado Mercè, Jaime; Llorente Viejo, Silvia; Cerda, Llorenç; Llosa Espuny, José Francisco; Álvarez, Carlos; Sesé Castel, Gemma; Bravo Amella, Hector; Moralhelche Piulachs, Jordi (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  Aquest projecte, de Suport a la Docència, consisteix en la incorporació d’uns comandaments amb botons del 0 al 9 a les classes per tal de donar suport als professors a les seves classes i, d’aquesta manera, avaluar els ...
 • Definició, implantació i certificació d'un sistema de gestió de la qualitat de la docència basat en els principis de l'EEES 

  Hernández Marco, Jordi; Jordana Barnils, José; Meseguer Pallarès, Roc; Valero García, Miguel; Perales Rodríguez, Verónica (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  docència basat en els principis de l'EEES” de dos anys de durada, es una continuació del projecte “Acreditació de la qualitat a 6 assignatures de l’EPSC”, que l’any 2004, un grup de professors de l’Escola politècnica ...
 • Millora de material docent en l'àmbit de l'electrònica de potència a l'EUETIT i l'EPSEM adaptat als crèdits ECTS. 

  Jaen Fernandez, Carles; Martínez Teixidor, Inmaculada; Pano Ferrer, Olga; Pou Félix, Josep; Sala Caselles, Vicenç; Vicente Rodrigo, Jesús; Pérez, Daniel; Salvador, Antoni; Pineda, Joan Carles; Roca Lefler, Marta; Mas, Andreu; Ojalvo, Pedro; Bacardit, Roger; Planas, Montserrat (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  El projecte “Millora de material docent en l'àmbit de l'electrònica de potència a l'EUETIT i l'EPSEM adaptat als crèdits ECTS” te com a finalitat la millora de la formació i rendiment acadèmic dels estudiants tenint present ...
 • Anàlisis, definició, validació i implementació dels mètodes d'avaluació de les competències transversals en els nous graus TIC a l'EPSEVG. 

  Llorens García, Ariadna; Gómez Urgellés, Joan; Villasevil Marco, Francisco Javier; Daude Ventura, Jordi; Román Jiménez, José Antonio; Morillas Varón, Rafael; Guzmán Solà, Ramon; Estrada Viladot, Angels; Alonso Pastor, Anna (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  La finalitat del projecte és identificar, avaluar i descriure com incorporar els mètodes d'avaluació de les competències transversals dels nous graus directament relacionats amb el sector TIC que s'impartiran a l'Escola ...
 • Desenvolupament de recursos per a la creació i gestió de material docent orientat a l’aprenentatge actiu que faciliti l’adaptació d’assignatures tècniques a l'EEES i la seva aplicació a l’ensenyament de circuits elèctrics 

  Bogarra Rodríguez, Santiago; Font Piera, Antonio; Alabern Morera, Francesc Xavier; Rodríguez Cortés, Pedro; Grau Gotés, Maria Àngela; Pallarés Viña, Miguel Juan; Rocabert Delgado, Joan; Rolán Blanco, Alejandro; García Espinosa, Antonio; Marsó Riera, Arnau; Jaime Salillas, Francisco; Tarrés Soler, Mireia (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  L'autoaprenentatge i l’autoavaluació d’assignatures tècniques requereixen eines de càlcul que no estan disponibles dintre del campus virtual ATENEA, per aquest motiu s’ha incorporat al campus virtual de la UPC el software ...
 • Diseño y análisis de secciones de hormigón estructural frente solicitaciones normales 

  Aguado de Cea, Antonio; Fuente Antequera, Albert de la; Arrarte, Diego (2010-02-11)
  Conference lecture
  Open Access
  En esta comunicación se presenta una experiencia piloto en la enseñanza de la materia Hormigón Estructural de la titulación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPC, la cual puede ser fácilmente extendida a ...
 • Model role-playing aplicat a projectes d’enginyeria 

  Ponsa Asensio, Pere; Amante García, Beatriz; Vilanova i Arbós, Ramon (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  La finalitat bàsica del projecte es possibilitar la col•laboració entre dues Universitats (UPC, UAB) dins l'ámbit de la millora de la qualitat de la docència per tal de contribuir a introduir model de role-playing en l'àrea ...
 • Desenvolupament i pilotatge de l’entorn Quantum Leap (Learning English for Academic Purposes) per l’aprenentatge d’anglès a la universitat 

  Arnó Macià, Elisabet; Rueda Ramos, M. del Carmen; Soler Cervera, Antonia; Díaz Boladeras, Marta; Ponsa Asensio, Pere; Amante García, Beatriz; Armengol, Lourdes; Llurda, Enric; Romero, Joaquín; Gamas Albà, Enric; Esteve Ràfols, Pere; Casacuberta Bagó, Judit (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  El projecte Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes) s’emmarca dins d’un projecte interuniversitari més ampli (finançat per la Generalitat, la UPC, la UdL, i la URV), que respon a la inquietud d’un grup de ...
 • Elaboració de material multimèdia de suport per al laboratori de física aplicada. 

  Mercadé Capellades, Juan María; Conangla Triviño, Laura; Jorge Sánchez, Juan; Ferreres Soler, Enriqueta (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  L’objectiu del projecte ha estat incrementar el material docent, digital i multimèdia, del laboratori de física, per tal d'optimitzar els resultats d'anteriors projectes (2007MQD00084, UPC_PMD2007), centrant-nos en el ...
 • Adaptació del mapa actual de competències transversals de l'ETSEIB a l'EEES 

  Rodríguez Montañés, Rosa; Consul Porras, M. Nieves; Costa Martínez, M. Carme; Roure Fernández, Francisco; Ruiz Mansilla, Rafael; Crivillé Mauricio, Oriol; Martín Pfeiffer, Gunther; Vidal Parreu, Arnau (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  Un dels objectius principals del projecte consisteix en la detecció, classificació i anàlisi de les competències transversals/genèriques que s'estan treballant dins les assignatures troncals i/o optatives de l'actual pla ...
 • Material multimèdia per a l'aprenentatge i autoavaluació de la mecànica dels medis continus i la teoria d'estructures 

  Ferrer Ballester, Miquel; Avellaneda, David; Diego, Alberto; Vallès, Albert (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  Adaptació del material pre-existent –presentacions Power-Point, Activitats del campus digital Atenea (Moodle), Llibre (Edicions UPC), Problemes, exercicis i pràctiques de laboratori– a un format únic i "auto-portant" que ...
 • Estació fotogramètrica digital per a pràctiques de generació cartogràfica 

  Prades Valls, Albert; Buill Pozuelo, Felipe; Núñez, Amparo; Rodríguez, Juan José (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  El mètode fotogramètric permet extreure informació mètrica del terreny a partir de mesures fetes sobre fotografies. La generació de la cartografia i dels plànols de les façanes dels edificis són exemples on s’utilitzen ...
 • Conclusions de la sessió de pòsters 

  Salán Ballesteros, Maria Núria; Martínez Martínez, María del Rosario; Gallego Fernández, María Isabel (2010-02-11)
  Conference report
  Open Access
 • Tècniques i mètodes d'avaluació a la UPC. Incidència en els processos 

  Martínez Martínez, María del Rosario; Cadenato Matia, Ana María; Amante García, Beatriz; Domingo Peña, Joan; Gallego Fernández, María Isabel; Gorchs Altarriba, Roser; García Carrillo, Àgueda; Jordana Barnils, José; Pretel Sánchez, Carme; Sánchez Robert, Francesc Josep; García-Almiñana, Daniel; Batet Miracle, Lluís; Domínguez Sevilla, José Francisco; Ruiz Mansilla, Rafael; Armengol Cebrian, Jesús; Pérez Poch, Antoni; Corral, Ignacio de; Marín Cámara, Ariadna (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  En el presente proyecto, en primer lugar se ha estructurado y organizado el contenido del espacio virtual propio del Grupo de evaluación, GRAPA, dentro de la plataforma RIMA. Dicho entorno incluye desde aportaciones propias ...
 • Realización de guía para la evaluación de un proyecto 

  Amante García, Beatriz; Vilanova i Arbós, Ramon; Ponsa Asensio, Pere; Forcada Matheu, Núria; Piqué, Marc (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  Esta guía pretende ser una ayuda para la evaluación de competencias transversales dentro de las diferentes asignaturas donde se realicen proyectos o trabajos, tanto grupales como individuales. Para ello se proporcionarán ...
 • Desplegament de recursos en línea per a l’avaluació i l’autoaprenentage dels alumnes, i foment de l’especialització i competències transversals en el màster MERIT 

  Pradell i Cara, Lluís; Cardama Aznar, Ángel; Canal Bienzobas, Fernando; Jofre Roca, Lluís; Junyent Giralt, Gabriel; Herranz Luis, Jaime; Mallorquí Franquet, Jordi Joan; Nadeu Camprubí, Climent; Pagès Zamora, Alba Maria; Pradell i Cara, Lluís; Rius Casals, Juan Manuel; Rodríguez Fonollosa, Javier; Romeu Robert, Jordi; Coderch Collell, Marcel; Kerans, Mary Ellen; Law, Carolyn; García Hernández, Antonio; Gutiérrez Martos, David; Hernández Bonet, Antoni; Ferrer Bosch, Anna; Pérez Trufero, Javier; Torre Lara, Jordi de la; Torres Matabosch, Núria (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  El projecte es desenvolupa en el marc de la titulació oficial de màster MERIT del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. El màster, orientat a la recerca i integrat dins del programa Erasmus Mundus, presenta ...
 • Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química 

  Grau Vilalta, Maria Dolors; Almajano Pablos, María Pilar; Alvarez, M. Dolors; Calafell Monfort, Margarita; Calvet Tarragona, Aureli; Cardona, Anna; Farran Marsà, Adriana; Garrido, Núria; Gorchs Altarriba, Roser; Graells Sobré, Moisès; Guaus Guerrero, Ester; Martínez Martínez, María del Rosario; Morillo Cazorla, Margarita; Pardo Tràfach, Patricia; Salán Ballesteros, Maria Núria; Torras, Núria; Quintana, Elisabet; Erdmann, Rocio; Bover, Laura (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  En aquesta comunicació es presenta un projecte elaborat arran de l’interès mostrat per un grup de professorat en disposar de material audiovisual propi i comú per a assignatures experimentals de química de diferents ...
 • Creació de qüestionaris des de l'entorn moodle per a assignatures de matemàtiques i estadística corresponents a primers cursos de titulacións d'enginyeria 

  Ginovart Gisbert, Marta; Blanco Abellán, Mónica; Jarauta Bragulat, Eusebio; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Estela Carbonell, M. Rosa; Fabregat Fillet, Jaume; Portell Canal, Xavier; Ferrer Closas, Pol (2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  La finalitat del projecte ha estat el disseny i la implementació d’un banc de 1345 preguntes, que permeten generar col•leccions de qüestionaris, utilitzant les prestacions que ofereix l’entorn Moodle. L’àmbit d’aplicació ...