Documents de l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona s'edita des de 1991, i és una col·lecció que està dedicada a presentar i analitzar els documents més importants en la història dels 150 anys de la ETSEIB: el contingut dels ensenyaments, de les instal·lacions i del material dels laboratoris, de les despeses, pressupostos i problemes econòmics de l'Escola, de les relacions de l'Escola amb els poders públics i amb l'entorn industrial, dels incidents menors que configuren la seva complexa vida quotidiana.

Cada número de la col·lecció Documents conté un estudi introductori que analitza i contextualitza la història de l'ETSEIB d'un període; a continuació es reprodueixen els originals de diversos documents significatius i finalment s'inclou una transcripció dels documents originals manuscrits.

Els Documents són coneguts i valorats en l'àmbit acadèmic de l'ETSEIB i en el professional dels enginyers industrials. Però també són coneguts i utilitzats per la comunitat acadèmica d'historiadors de la ciència i de la tècnica.

Tant els estudis inicials de cada nombre com els documents presentats aspiren a ser el punt de partida de nous estudis i de nous debats, necessaris per a una comprensió profunda de l'ensenyament tècnic a Espanya des de la perspectiva de l'enginyeria industrial.


Dades editorials

Editor: Guillermo Lusa Monforte

Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya).

e-ISSN: 1885-4656

DL: B.47499-2005 (versió electrònica)

Dades de contacte

Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona
Avda. Diagonal, 647
08028 - Barcelona (Espanya)
Tel. 934 016 629, Fax 934 011 713
e-mail: catunesco.tecnicacultura@upc.edu

Collections in this community

 • 2015, núm. 25 [6]

  Los tres directores de la Escuela durante la guerra (1936-1939). (III) Santiago Rubió i Tudurí
 • 2014, núm. 24 [5]

  Los tres directores de la Escuela durante la guerra (1936-1939). (II) José Ballvé Martínez
 • 2013, núm. 23 [2]

  Los tres directores de la Escuela durante la guerra (1936-1939). (I) Fidel Moncada Nieto
 • 2012, núm. 22 [5]

  Cátedras especiales y nuevo plan de estudios (1953-1957)
 • 2011, núm. 21 [7]

  La Primera huelga de estudiantes de ingeniería bajo el franquismo (1950)
 • 2010, núm. 20 [6]

  La Escuela pierde su carácter de centro independiente: el establecimiento de Barcelona (1940-1947)
 • 2009, núm. 19 [5]

  La Memoria correspondiente al curso de 1909 a 1910
 • 2008, núm. 18 [8]

  Depuración y autarquía (1939-1940)
 • 2007, núm.17 [8]

  La Escuela de Ingenieros en guerra (1936-1938)
 • 2006, núm.16 [6]

  La Escuela de Ingenieros, de la Dictadura a la República (1927-1936)
 • 2005, núm.15 [5]

  Historia de la Ingeniería Industrial (1851-2001). Álbum de 1878. Exposición catalana (1877)
 • 2004, núm. 14 [6]

  La Ecuela de Ingenieros en el recinto de la Universidad Industrial (1927)
 • 2003, núm.13 [5]

  El conflicto con la diputación (1915) La plena incorporación de la escuela al estado (1917)
 • 2002, núm.12 [6]

  Inquietudes y reformas de cambio de siglo. El proyecto de nueva Escuela Industrial (1899-1910)
 • 2001, núm.11 [8]

  La creación de la Escuela Industrial barcelonesa (1851)
 • 2000, núm.10 [5]

  El final de la soledad de la escuela de Barcelona (1892-1899)
 • 1999, núm. 9 [7]

  ¡Todos a Madrd! La escuela general preparatoria para ingenieros y arquitectos (1886-1892)
 • 1998, núm. 8 [7]

  El traslado de la Escuela de Ingenieros al edificio de la nueva universidad (1873)
 • 1997, núm. 7 [7]

  La difícil consolidación de las enseñanzas industriales (1855-1873)
 • 1996, núm. 6 [4]

  Documentos de los primeros años de la Escuela Industrial barcelonesa (1851-55)
 • 1995, núm. 5 [4]

  Inventarios de todos los objetos correspondientes a las enseñanzas que ha de abrazar la Escuela Industrial, y que ahora existen en las escuelas que están a cargo de la Junta de Comercio de Barcelona (Septiembre de 1851)
 • 1994, núm. 4 [5]

  Discurso inaugural del acto de apertura de la Escuela industrial barcelonesa
 • 1993, núm. 3 [1]

  Colección legislativa referente a los ingenieros industriales
 • 1992, núm. 2 [1]

  Reglamento de la Escuela industrial barcelonesa
 • 1991 núm. 1 [1]

  Datos sobre la Escuela de ingenieros industriales de Barcelona

Recent Submissions

View more