Summary

 • Notícies que fan entendre de què va la Sostenibilitat 

  Roset Calzada, Jaime; Jorge Sánchez, Juan (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Des del novembre de 2004, una vegada conclosa l’anàlisi sobre l’ambientalització curricular al Departament de Física Aplicada, s’ha generat una borsa de noticies lligades amb la sostenibilitat, tal com trobareu a la web ...
 • El triangle exergètic: representació actual i propers desenvolupaments 

  Roset Calzada, Jaime; Casabó, Jordi; Andujar, Rabindranath; Moras, Núria; Coll, Sergi (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  L’exergia és una magnitud que, en unitats energètiques, ens informa sobre la bondat –o no- de les transformacions d’energia i de massa. Quant fa 4 anys varem començar el tema no teníem idea de l’abast i la volada que ha ...
 • Adsorció de l'herbicida Paraquat en Alginat de Calci 

  Ruiz Planas, Montserrat; Roset Calzada, María Lourdes; Barrón Zambrano, Jesús Alberto; Sastre, Anna M.; Pérez González, Juan Jesús (2009-07-09)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  La sostenibilitat de l’ús de l’aigua esta lligada de forma fonamental al seu ús en l’agricultura. L’activitat agrària afecta directament la qualitat de les aigües. Els residus de fertilitzants i de productes fitosanitaris, ...
 • Dispositius i serveis mòbils contra la fractura digital 

  Casany Guerrero, María José; Alier Forment, Marc (2009-07-09)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  La fractura digital reflexa la diferència que hi ha entre països, comunitats o persones en l'accés a les TIC. Per tant, la fractura digital divideix les persones en dos grups: els que tenen accés a les TIC i els que no en ...
 • El Mapa de la Sostenibilitat, la visió d'una eina per a la promoció de la recerca en sostenibilitat a la UPC 

  Lazzarini, Boris; Meluni, Alessandro; Moner, Josep-Lluís; Pujadas Garriga, Marta (2009-07-09)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  La ciència i la tecnologia juguen un paper important en el camí cap a una societat sostenible, però al mateix temps, promouen l’increment de la productivitat i la innovació tecnològica cap a noves oportunitats per al consum. ...
 • El desenvolupament sostenible al Web of Knowledge (ISI) 

  Carrera Gallissà, Enric (2009-07-09)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  L’estudi analitza la presència de continguts sobre desenvolupament sostenible al Web of Knowledge (ISI) o WoK. Aquesta base de dades ha estat molt criticada per la seva gran deriva anglosaxona, per la baixa presència que ...
 • Producció de biogàs a partir de residus orgànics en biodigestors de baix cost 

  Ferrer Martí, Ivet; Uggetti, Enrica; Poggio, Davide; Martí, Jaime; Velo García, Enrique (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  La digestión anaerobia, o biodigestión, es una tecnología ampliamente difundida a escala familiar en países como China, India o Nepal. En estos sistemas los residuos orgánicos son convertidos en productos aprovechables ...
 • Present d'un vessant humà del desenvolupament sostenible: el cas de la seguretat a l'automòbil 

  Liesa Mestres, Francisco; Gallegos Díez, David; Fabregat Fillet, Jaume (2009-07-09)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  El desenvolupament sostenible en el món de l’automòbil està representat sobretot per tres diferents conceptes: el respecte amb el medi ambient mentre se’n fa ús, l’atenció adient als residus del vehicle al final de la seva ...
 • Com mesurar la sostenibilitat de les nostres estructures? 

  Viñolas Prat, Bernat; Aguado de Cea, Antonio; Josa Garcia-Tornel, Alejandro (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  En el tècnic és usual que en sentir parlar de sostenibilitat, adopti una actitud|postura de certa incredulitat, en basar-se amb freqüència els arguments en aspectes qualitatius (i en certs casos especulatius) sense una ...
 • L'accés obert al coneixement: una eina per contribuir al Desenvolupament Humà i Sostenible des de la Universitat 

  Castillo Mas, Núria; Puertas Molina, Miquel (2009-07-09)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  L’ increment en el preu de subscripció a les revistes científiques i la generalització de l’ús d’Internet i de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han originat l’aparició d’un nou model de comunicació ...
 • La sostenibilidad en los proyectos de cooperqación al desarrollo humano aplicando las metodologias del backcasting y del desarrollo a escala humana 

  Gallis, Helene; Alonso Pazos, Joaquín; Rodrigues, Luís Campos (2009-07-09)
  Conference lecture
  Open Access
  Existe un amplio acuerdo internacional acerca de que la cooperación para el desarrollo humano se encuentra en una fase de transición. El uso del Marco Lógico como principal herramienta para gestionar el ciclo de proyectos ...
 • Eines de mesura, modelització i avaluació de la sostenibilitat 

  Felipe Blanch, José Juan de; Sureda Carbonell, Bàrbara (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  La recerca en sostenibilitat es troba molt lligada a l’evolució de la ciència de la sistèmica i la complexitat, ja que la mateixa definició de desenvolupament sostenible donada per Brundtland a l’any 1987 parla de conjugar ...
 • Análisis de impactos ambientales en la cuenca del Jequetepeque, Perú, producidos por actividades mineras 

  Yacoub López, Cristina; Pérez Foguet, Agustí; Miralles Esteban, Núria (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El objetivo general es el estudio de la movilización de los metales pesados bajo distintas condiciones medioambientales así como la relación existente entre la movilización y las características químicas en el agua superficial ...
 • Introducing sustainable development in engineering education: competences, pedagogy and curriculum 

  Segalàs Coral, Jordi; Ferrer Balas, Dídac; Mulder, Karel F. (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Introducing sustainable development (SD) in engineering education has been a key topic in many technological universities [1], accreditation agencies and International and National networks of universities. At the UNESCO ...
 • Aplicació pràctica i sostenible dels nostres coneixements tecnològics a la societat 

  Ortiz Marzo, José Antonio; Salueña Berna, Javier (2009-07-09)
  Conference lecture
  Open Access
  En els darrers anys hem viscut canvis importants a la nostra universitat i als estudis que impartim, als diferents àmbits de coneixement. I continuarem fem canvis per adaptar-nos a la realitat social i industrial, present ...
 • Is industrial ecology a proper way to introduce sustainability into technical universities 

  Gay, Eleonora; Quintana Suárez, Jimena; González-Siso Sampedro, Maria Rosa; Vega Moreno, Guido Atilio (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Industrial Ecology (IE) started as an emerging field in the seventies of the twentieth century in countries such as Japan and USA. Following this example, other countries have developed initiatives and methodologies in ...
 • Investigación participativa multidisciplinar: cambiando la forma de investigar desde los márgenes 

  Balbás Alonso, David (2009-07-09)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  Tradicionalmente la investigación se viene realizando en centros especializados o departamentos universitarios por PDI o estudiantes de doctorado, siendo preciso entrar en circuitos más o menos establecidos y optar a fuentes ...
 • Repercusions de la Campanya cívica: "Catalunya Lliure de Bosses" 

  Peña, Anna; Girona, Mercè (2009-07-09)
  Conference lecture
  Open Access
  La campanya Catalunya Lliure de Bosses de Plàstic s’ha impulsat des de la societat civil i s’ha plantejat com una eina per a que administracions, institucions, entitats, ciutadania i agents econòmics del nostre país prenguin ...
 • The Water Poverty Index: Assessing water scarcity at different scales 

  Giné Garriga, Ricard; Pérez Foguet, Agustí (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  An assessment of water stress and scarcity requires a multi-faceted approach to achieve real water poverty reduction. Several issues impact the ability of people to access to and properly use water and improved sanitation ...
 • Restauración integral de cuencas fluviales urbanas mediante el uso de tecnologías sostenibles: el Morro de Moravia 

  Ortiz, Angeles; Morató Farreras, Jordi; Pires Carneiro, Álex; Codony Iglesias, Francesc; Peñuela, Gustavo (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El Morro de Moravia es un cerro ubicado sobre depósitos aluviales del río Aburrá en la Ladera Nororiental de Medellín, Colombia. Entre los años de 1972 y 1984 se empleó como tiradero de residuos sólidos. Esta disposición ...
 • Indicadors de Formació i Investigació per a la Sostenibilitat 

  Cortés, Carolina; Busquets Rubio, Pere; González-Siso Sampedro, Maria Rosa (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  L’avaluació de la Sostenibilitat a les organitzacions del coneixement es un tema que ja porta alguns anys de debat. Avaluar els coneixements adquirits en respecte a la sostenibilitat després de cursar una assignatura, o ...
 • Proyecto IPSO: síntesis de experiencias de incentivos en sostenibilidad 

  Pomeroy, Melissa; Barros, Gabriel; Esteban Álvarez, Francisco; García Almiñana, Jordi; García-Almiñana, Daniel; Miralles Marsà, Ramon; Navallas Ramos, Francisco Javier; Pujadas Garriga, Marta (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El proyecto IPSO se ha creado por iniciativa del Comisionado para el desarrollo sostenible de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y tiene como finalidad proponer un conjunto de medidas para incentivar la introducción ...
 • Evaluación del cambio de percepcion ambiental en los estudiantes del máster en Sostenibilidad de laUPC a partir de las dimensiones del nuevo paradigma ecológico 

  Cendra Garreta, Jaime; Paolini Ruiz, Jorge (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El trabajo muestra los resultados de la evaluación del cambio de percepción ambiental en estudiantes del máster de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Para ello se utilizó el instrumento de medición ...
 • Elaboració de mapes de predicció d’impactes aplicats al disseny de xarxes de control i planificació territorial 

  Perales Lorente, José Francisco; Roca Mussons, Francisco Javier; Gallego Piñol, Eva (2009-07-09)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  La valoració actual de la qualitat de l’aire es realitza mitjançant les dades procedents d’estacions de control que mesuren un reduït nombre de contaminants. La valoració feta a través dels nivells de concentració de ...
 • L’estudi de l’impacte social en el marc de la docència i la recerca en enginyeria civil 

  Junyent Comas, Rosa; Villares Junyent, Míriam; Roca Junyent, Elisabet (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  La construcció d’infraestructures desencadena una sèrie d’impactes -directes i indirectes o induïts-, positius i negatius que modifiquen l’espai on es desenvolupen les activitats econòmiques, les formes de vida i els ...
 • De la timidez de la sostenibilidad en la educación a un referente en la sociedad real 

  Meluni, Alessandro; Alonso Pazos, Joaquín; Pérez López, Alfons (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El informe parte de la experiencia vivida por los estudiantes del Master en sostenibilidad como base para la evaluación del concepto de la sostenibilidad en la educación. El Master comprendido como marco específico que ...
 • Projecte CLICK: creant vincles entre les tesines del Màster en Sostenibilitat de la UPC i la pràctica professional i social 

  Moreno Sabaté, Marta; Núñez Arróniz, Maria; Bellver Martí, Àngel; Pérez Vázquez, Cris (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El projecte CLICK neix de la col•laboració entre els/les alumnes del Màster en Sostenibilitat, professorat, el Centre per a la Sostenibilitat (CITIES) i l’Associació Barrinar cap a la Sostenibilitat. El Màster en Sostenibilitat ...
 • Selecció i classificació de recursos pedagògics per a la Sostenibilitat per a la Xarxa Edusost 

  Moreno Sabaté, Marta; Bellver Martí, Àngel; Garcia Esteban, Sònia; Llobet Gràcia, Olga (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Entenem la Sostenibilitat com un nou valor social positiu, un horitzó de transformació social, econòmica, política i cultural. Atribuïm per tant a l’Educació per a la Sostenibilitat un paper fonamental en aquest procés de ...
 • Solardecathlon Europe UPC 2010 educació participativa cap a la sostenibilitat el projecte low3 

  Masseck, Torsten (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El SOLARDECATHLON EUROPE 2010 (SDE 2010) es defineix com un “Concurs d’universitats a nivell internacional per a dissenyar i construir un prototip de vivenda autosuficient energèticament, que funciona únicament amb energia ...
 • El cinema i l’educació per a la sostenibilitat 

  Chifré i Petit, Eduard-Josep (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  L’objectiu d’aquest treball és mostrar les possibilitats del cinema com a eina de suport didàctic per a l’educació en temàtiques de sostenibilitat mediambiental. Diverses pel•lícules i documentals tracten qüestions ...
 • Comunicación de la sostenibilidad: una propuesta basada en el arte 

  Božić, Marija; Escalas Tramullas, Maria Teresa (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El camino hacía un mundo más sostenible supone un gran esfuerzo que requiere sintonizar acciones complejas de múltiples protagonistas. Uno de los factores clave en este camino es la comunicación, que tiene un papel importante ...
 • SDPromo: construyendo red para educar en sostenibilidad 

  Segalàs Coral, Jordi; Motrel, Ana Paula; Gallón, Luciano; Ferrer Balas, Dídac (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Se presentan los resultados del proyecto SDPromo - Promoting European Education in Sustainable Development, adelantado a través del trabajo en red de Instituciones de Educación Superior (IES) Europeas. SDPromo se desarrolla ...
 • Cogeneració amb piles de combustible: aplicació a edificis de la UPC 

  Martínez, Cristina; Sánchez, Carlos; Sancho, Javier; Simon, Javier; Pretel Sánchez, Carme; Llorca Piqué, Jordi (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Les piles de combustible són dispositius electroquímics que transformen directament l’energia d’un combustible químic en energia elèctrica i calor. Entre els seus avantatges destaquen una eficiència energètica molt elevada, ...
 • Nous límits d'emissions contaminants en el transport marítim 

  Martínez de Osés, Francesc Xavier; Castells Sanabra, Marcel·la (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El Llibre Blanc del Transport, de la Comissió Europea (COM (2001) 370 final), indicava en el seu moment, que per moure una tona de càrrega en un quilòmetre, un vaixell portacontenidors petit (1.300 TEU’s), precisava de ...
 • Diseño y fabricación de un prototipo a pequeña escala de una turbina de aire, para el aprovechamiento de la energía marina, a bajo coste mediante técnicas de prototipado rápido 

  Salueña Berna, Javier; Ortiz Marzo, José Antonio; Raso Bautista, A. (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Existen diferentes procedimientos para aprovechar la energía de las olas [1]. El procedimiento que cuenta con mayor rendimiento y menor coste de mantenimiento es el de Columna Oscilante de Agua (OWC). El sistema consiste ...
 • El Paradigma de la complejidad en la modelización de la sostenibilidad de espacios socionaturales 

  Paolini Ruiz, Jorge; Felipe Blanch, José Juan de (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El estudio de espacios en los que existen interacciones humanas con la naturaleza es de especial importancia para la observación y modelado de la sostenibilidad. En esos espacios donde la intervención humana deja sus huellas ...
 • Energia y sostenibilidad - 5 años de experiencia del master en energia para la sostenibilidad 

  García-Almiñana, Daniel; Garrido Soriano, Núria; Horta Bernús, Ricard; Martínez Magaña, Juan; Molins Duran, Gemma; Rocuts, Asthriesslav; Rosas Casals, Martí; Ibáñez, Manel; Miranda, René; Rodríguez, Ramona; Báez, Julián; Lugo, Lisa; Silvero, Juan Carlos (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  La presente comunicación pretende mostrar la experiencia adquirida tras cinco años de vigencia del “Master en Energía para la Sostenibilidad”. Inicialmente fue en modalidad presencial en Terrassa y desde el 2007, fruto de ...
 • Green cleaning service: a management approach by industrial ecology 

  Cintas, Olivia; Hernández, Juliana; Jiménez, Xiomara; Meluni, Alessandro (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Based on the “UPC Sustainable Plan 2015” the Technical University of Catalonia (UPC) is developing different actions related to the improvement of the university community from a sustainability perspective. One of these ...
 • Els Campus com a laboratoris vius de sostenbilitat 

  Ruiz Martorell, Galdric; Ferrer Balas, Dídac; Mingo Esteban, Mireia de; Ràfols, Milena (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  En la voluntat de progressar cap a una UPC Sostenible el 2015 la utilització del concepte de Laboratoris vius és un enfocament emergent. En aquest sentit, en els darrers anys s’ha traçat una nova línia d’actuació a la UPC ...
 • Sostenibilidad e innovación en la nueva instrucción de hormigón estructural, EHE-08 

  Marí Bernat, Antonio Ricardo (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  La industria de la construcción tiene una enorme incidencia económica, social y ambiental, como se deduce de su contribución al PIB y a la generación de empleo, del valor social de los bienes que produce, como la vivienda ...
 • Retro-innovación y arquitectura sostenible 

  Avellaneda Diaz-Grande, Jaime; Mrkonjic, Katarina (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Este ensayo se centra en la tesis doctoral "De la Ciencia del Diseño a la Arquitectura Sostenible. Buckminster Fuller y la casa Dymaxion", presentada en diciembre de 2008 en la UPC. Tal como se propone en la tesis, su ...
 • The Worth of cultural identity in sustainable development process 

  Cucina, Manuela (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  This study has been produced for the purpose and with the hope of furthering the dialogue on the importance of cultural identities in development processes. The key premise is that it is crucial encouraging people in ...
 • Desenvolupament sostenible i transferència de coneixemenet: el cas de la UPC 

  Losantos Viñolas, Pedro (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  La recerca sobre el desenvolupament sostenible -tal i com fa palesa la pròpia proposta de temes d’aquest congrés- tracta sovint del medi ambient, de la utilització de recursos naturals, d’arquitectura, de cooperació, de ...
 • Innovació tecnológica y cultura del consumo: la necesidad de una aproximación sistémica 

  Lazzarini, Boris; Cendra Garreta, Jaime (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Al hombre moderno le es difícil concebir el desarrollo y la modernización en términos de reducción y no de incremento del consumo de energía. En este sentido, un alto grado de desarrollo es identificado, normalmente, con ...
 • Inno-Terra: combinant tecnologia, innovació i canvi climàtic 

  Josa i Pons, Jaume; Urban i Ramon, Josep (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El desenvolupament sostenible, i en particular el canvi climàtic, ha passat a ser de primera prioritat en els consells d’administració de moltes empreses en els darrers 3 anys. Des de reunions com les de Davos, fins a ...
 • Entre la responsabilitat ambiental i la millora de la competitivitat 

  Riba Romeva, Carles; Presas Renom, Andreu; Niembro García, Isabel Joaquina; González-Benítez, Margarita; Coll Raich, Judit (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  La fabricació y el desmantellament de béns d’equip comporta impactes ambientals moderats comparats amb els que s’originen durant l’etapa d’utilització, normalment molt més prolongada i intensa. Atesa la importància de les ...
 • Minimización del impacto ambiental de viviendas plurifamiliares en madera 

  Arreaza, Humberto; Avellaneda Diaz-Grande, Jaime; González Barroso, José M. (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Las edificaciones producen dos tipos principales de impacto ambiental: el generado por el uso a lo largo de su vida útil y el generado por su construcción, de los cuales el primero es el más significativo pues comprende ...
 • Pla de gestió i eficiència. Biblioteca Gabriel Ferraté 

  Cordero, Fèlix Moisès; Gairín, Marta; Gonzalo, Juan; Núñez, Maria; Ortiz, Clara; Ramiro, Víctor (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El present projecte proposa un pla de gestió i eficiència energètica per la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (d’ara en endavant BRGF) a curt, mig i llarg termini; amb dos objectius generals:  reduir el consum de recursos ...
 • Representació exergètica en rehabilitació: mesures en les aules ETS Arquitectura Barcelona 

  Coll, Sergi; Moras, Núria; Roset Calzada, Jaime (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  La idea principal de la qual es parteix és que l’edifici és una membrana que permet el diàleg entre el microclima interior i el clima exterior, i que una bona manipulació de la membrana optimitza el benestar al seu interior. ...
 • Principi de conservació del desenvolupament sostenible i el software lliure 

  Cubarsí Morera, Rafael; Escudero Royo, Miguel (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Així com l'energia total d'un sistema mecànic és la suma de l'energia cinètica i la potencial, podem dir que el desenvolupament en sostenibilitat és la suma 'ús de recursos' més ‘potencialitat d’ús’, en la justa mesura. ...
 • Eines per una gestió local eficient de l'aigua: l'Ordenança municipal sobre estalvi d'aigua i la Guia per a l'estalvi d'aigua domèstica 

  Coll, Enric; García, Maria (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  L’aigua és un bé escàs i preuat; i ara estem en el camí per fer-ne un ús més eficient. És precisament en l’àmbit local i en el sector domèstic on existeix un ampli ventall d’actuació per avançar en aquest camí. L’Àrea de ...
 • Integració de l'energia fotovoltaica en l'arquitectura catalana actual: casos d'estudi 

  Usón Guardiola, Ezequiel (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Una de les tecnologies mes prometedores per l’aprofitament de la inesgotable energia solar es la cèl·lula fotovoltaica (L’energia en forma de radiació solar que arriba a la Terra en una hora equival a la totalitat de ...
 • Valoració de la sostenibilitat dels tubs de sanejament 

  Viñolas Prat, Bernat; Aguado de Cea, Antonio; Josa Garcia-Tornel, Alejandro (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Aquesta ponència presenta una síntesi del projecte desenvolupat a la UPC en relació a l'estudi de la sostenibilitat dels tubs de sanejament. Es va realitzar una anàlisi comparativa del grau de sostenibilitat dels tubs de ...
 • Un model per al disseny de sistemes micro_eòlics per a la electrificació rural 

  Ferrer Martí, Laia; Pastor Moreno, Rafael; Ranaboldo, Matteo; Capó Plaza, Gregori Miquel; Velo García, Enrique (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Els sistemes d’electrificació basats en l’aprofitament de fonts d’energia renovables disponibles localment, han demostrat ser adequats per a proveir d’electricitat a comunitats aïllades de forma autònoma, i contribuir així ...
 • El paper dels sistemes naturals de tractament d'aigües residuals en la protecció dels recursos hídrics 

  Llorens Ribes, Esther; Ferrer Martí, Ivet; García Serrano, Joan (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  L’aigua és un bé valuós i essencial, indispensable per a totes les formes de vida. Aquest fet, conjuntament amb la seva fragilitat enfront la contaminació, i l’escassetat d’aigua potable en moltes regions del planeta, ...
 • ARCHIGRAM: Universidad Tecnológica o Universidad Ecològica 

  Castañón, Rosana (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Una de las primeras y más famosas utopías del grupo Archigram fue la Plug-in City de 1964, una megaestructura totalmente producida en serie. Dentro de ella proyectaron una universidad que con el tiempo se haría virtual, ...
 • Implantació d'un sistema de gestió EMAS a la UPC 

  González-Siso Sampedro, Maria Rosa; Busquets Rubio, Pere; Aguado Chao, Juan Carlos; Navarro, Ramon; Cortés, Carolina; Gil, Laura (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Les organitzacions del coneixement, i en aquest cas la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), tenen un impacte negatiu sobre l’ambient a través de l’ús dels recursos naturals i la producció de residus i emissions. Però ...
 • Eficiència energètica pel Desenvolupament Sostenible 

  Amo Hernández, Alejandro (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Som una societat totalment ineficient, tenim molta energia barata per introduir al balanç energètic del medi i fer-lo més gran energèticament i no físicament. Aquesta energia contamina el medi en totes les formes que se’n ...
 • El jardí de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona 

  Marcos, Oscar; Batlló, Maria; Figuerola, Blanca; Masalles, Ramon M. (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El Jardí de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, batejat des del 1995 com a Jardí Ferran Soldevila, es troba ubicat al bell mig de Barcelona, i constitueix un petit pulmó verd de poc menys d’una hectàrea en ...
 • Cub Solar - Laboratori Solar ETSAV Educació participativa cap a la sostenibilitat 

  Masseck, Torsten (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El projecte CUB SOLAR - Laboratori Solar ETSAV ha estat desenvolupat pel CISOL - Centre d'Investigació Solar ETSAV (Universitat Politècnica de Catalunya) en col•laboració amb Enginyeria La Salle (Universitat Ramon Llull) ...
 • “Escolta el teu voltant!”: Xarxes sense fils per a l'estalvi d'energia al Campus Nord 

  Carcelle, Núria; Crusafon, Carlota; Franzi, Albert; Punsoda, Georgina; Orduña, Xavier; Gil, Marisa (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Aquest és un projecte dut a terme per estudiants i professors de la FIB, en col•laboració amb alguns estudiants de secundària i l’empresa tecnològica DEXMA. L’objectiu és sensibilitzar a la comunitat de l’estalvi energètic ...
 • El disseny cradle to cradle 

  Cubiña Reyes, Ignasi (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Ens trobem en un moment de crisi: el model d'economia lineal, nascut amb la revolució industrial està arribant – si és que no ha arribat ja - a la seva fi. Crisi és també oportunitat de canvi i en aquest sentit la pregunta ...
 • Desarrollo de un proceso de reciclaje para la fracción mixta de residuos de plástico, provenientes de plantas de separación selectiva 

  Cáceres Moreno, María Angélica; Sánchez Soto, Miguel; Maspoch Rulduà, Mª Lluïsa; Sánchez Hernández, Mónica; Sánchez Rojo, Antonio (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El desarrollo industrial y el ritmo de vida actuales han llevado a la sociedad a adoptar un tipo de consumo masivo de productos de muy corta vida útil. Esto ha ocasionado que a lo largo de los últimos años la generación ...
 • Hacia una prefabricación sostenible 

  Bestraten Castells, Sandra Cinta; Hormias Laperal, Emilio (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  La industrialización de los procesos constructivos en general representa una mejora respecto a las cualidades sostenibles de un proyecto. La obra en seco, permite minimizar el consumo de agua en el proceso de ejecución, ...
 • Herramientas para investigar la Sostenibilidad: la dinámica de sistemas para enfrentar la pobreza en Suramérica 

  Gallón, Luciano; Gómez, Diego; Barceló Garcia, Miquel (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Según Naciones Unidas, en el año 1950 vivían en Suramérica unos 113 millones de personas, ese número ha llegado a unos 385 millones en 2008, casi tres veces y media más, y se estima que para el 2050 llegará a unos 516 ...
 • Sostenibilidad o pensamiento ambiental 

  Arabany Ramírez C., Luz (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  El objetivo de la sostenibilidad asociado al concepto de desarrollo, no ha conseguido en términos generales revertir o reducir los efectos negativos (pobreza, brecha digital, migración, entre otros) del proceso de crecimiento ...
 • OEIL: Observatori de la Evolució dels Interiors arquitectònics 

  Alonso Pujol, Pol; Zamora i Mestre, Joan-Lluís (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  La construcció de l’interior dels edificis és una activitat que genera actualment un gran impacte ambiental tan en energia consumida com en residus generats. Això és així perquè els interiors es renoven molt sovint, perquè ...
 • Línies de treball per a una política catalana en R+D+i en prevenció de residus 

  Girona, Mercè; Garcia, Rosa; Mitjans, Víctor (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Malgrat que la prevenció de residus és la prioritat formal de les polítiques de gestió de residus, mai no s'ha desplegat un pla de R+D+I coherent i amb prou recursos econòmics; de fet, la previsió és que el PROGREMIC ...
 • Planta de compostatge de Catelldefels i desenvolupament urbanístic 

  Benito, Pere; Zaloña, Maria; Soliva Torrentó, Montserrat; Huerta, Oscar (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Malgrat que la planificació territorial s’hauria de realitzar incorporant criteris de sostenibilitat, el creixement urbanístic de les poblacions de l’entorn metropolità ofereix nombroses mostres de la dificultat de conciliar ...
 • Causes i tendències del consum d'envasos a Catalunya 

  Mitjans, Víctor; Garcia, Rosa; Girona, Mercè (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Els envasos representen una de les principals fraccions dels residus municipals i és la fracció que més ha crescut en aquests darrers anys. Les causes del creixement són diverses però els principals responsables de l’augment ...
 • Integració de dades per estudis de sostenibilitat 

  Bofill Abello, Jordi; Felipe Blanch, José Juan de (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Els estudis de sostenibilitat es poden realitzar en àmbits concrets com poden ser el cicle de l'aigua, les migracions de població o la mobilitat territorial; si l'àmbit d'estudi és més global o general, llavors els models ...
 • La sostenibilitat en les tesis doctorals de la UPC 

  Sureda Carbonell, Bàrbara; Felipe Blanch, José Juan de (2009-07-09)
  Article
  Open Access
  Els estudis de doctorat, tal com els defineix la normativa de la UPC son estudis universitaris que tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiant en les tècniques de recerca. La superació d’aquests estudis inclou ...
 • Una recerca interdisciplinària en gestió de les platges 

  Villares Junyent, Míriam; Roca Bosch, Elisabet; Junyent Comas, Rosa; Ariza, Eduard; Jiménez, José A., (2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  La qualitat de les platges és un tema transversal per les seves repercussions ambientals, socials i econòmiques. La seva avaluació requereix integrar varies disciplines d’anàlisi que, a més, poden tenir lectures diverses ...