Sumario

 • Potenciació del Moodle per a donar suport a l'aprenentatge semi-presencial 

  Abelló Gamazo, Alberto; Urpí Tobella, Antoni; Rodríguez, Elena; Burgués Illa, Xavier; Quer, Carme; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Teniente López, Ernest; Muñoz, Jorge; Munné, Enric (2009-02-12T12:05:55Z)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  L’objectiu general del projecte era permetre que els alumnes preparessin les sessions de pràctiques amb antelació i de forma autònoma i fomentar que reintentessin els exercicis permetent-los millorar les seves qualificacions. ...
 • Aplicació per a la demostració de projectes de PXC amb accés via Web 

  Freitag, Fèlix; Navarro Moldes, Leandro; Liarte Segura, Laura (2009-02-12T12:11:10Z)
  Texto en actas de congreso / Comunicación de congreso
  Acceso abierto
  El projecte docent ha desenvolupat l’aplicació Web PxcDemo dirigida als nous estudiants de l'assignatura PXC. L'objectiu del projecte és disposar d'una aplicació Web que ensenyi als estudiants nous demos de projectes de ...
 • Adaptació a l’EEES de les assignatures experimentals troncals de la titulació de Enginyeria Tècnica Industrial en Química Industrial de la EUETIT 

  Carrillo Navarrete, Fernando; Álvarez del Castillo, María Dolores; Garrido Soriano, Núria; Molins Duran, Gemma; Andreu Mateu, Francesc; Cañete Barroso, Alba; Rodríguez Urioz, Raquel (2009-02-12T12:27:48Z)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  L'objectiu d'aquest projecte s'ha centrat en l'estructuració coordinada del programa del bloc d'assignatures experimentals troncals de la titulació d'Enginyeria Tècnica en Química Industrial, amb especial atenció a la ...
 • Introducció a l'experimentació: pràctica zero 

  Mercadé Capellades, Juan María; Conangla Triviño, Laura; Jorge Sánchez, Juan; Ferreres Soler, Enriqueta; Muntaner Torrecilla, Raquel (2009-02-12T15:24:12Z)
  Texto en actas de congreso / Comunicación de congreso
  Acceso abierto
  La connexió dels alumnes, que s’integren a la universitat, amb el món de l’experimentació (física, electrònica, biologia,...), sempre ha estat una tasca complicada: per no conèixer els estudiants el nou espai de treball, ...
 • Grups de treball del projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d'Aprenentatge). "Com ens poden ajudar l'autoavaluació i la coavaluació en els nous graus?" 

  Martínez Martínez, María del Rosario; Cadenato Matia, Ana María (2009-02-12T15:45:55Z)
  Comunicación de congreso
  Acceso abierto
 • Matemàtiques per a l’enginyeria a l’Espai Europeu d’Educació Superior: Me4s 

  Pujol Vázquez, Gisela; Gibergans Bàguena, José; Buenestado Caballero, Pablo; Guerrero, Joaquin (2009-02-12T16:32:47Z)
  Texto en actas de congreso / Comunicación de congreso
  Acceso abierto
  Aquest projecte ha permès generar material docent en l’àrea de matemàtiques, basat en l’ús del software matemàtic Maple. S’ha publicat un llibre amb Edicions UPC, titulat Matemáticas para la Ingeniería con Maple, a ...
 • Aplicació de noves metodologies docents per millorar l'aprenentatge significatiu i la participació activa del alumne 

  Villasevil Marco, Francisco Javier; Vigara Campmany, Julio Enrique; López Martínez, Antonio Miguel; Soler i Ruiz, Joan; Fisac Fuentes, Miquel (2009-02-12T16:42:24Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Es defineix una metodologia per a potenciar en els alumnes d'Enginyeria les seves habilitats metacognitives; de manera que quan se li presenti un problema serà capaç de trobar la millor solució. Per a aconseguir-lo s'ha ...
 • Curs de càlcul: una nova metodologia per a la impartició i gestió basades en l'entorn Moodle. 

  Estela Carbonell, M. Rosa; Saà Seoane, Joel; Blanco Abellán, Mónica; Ginovart Gisbert, Marta; Cano, Raúl; Massanés, Francesc (2009-02-12T12:51:52Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El projecte que es presenta, consisteix bàsicament en la elaboració de material docent d’autoaprenentatge utilitzant els diferents recursos de la plataforma Moodle, per tal de desenvolupar un conjunt de temes d’una manera ...
 • Avaluació de la qualitat partint de la SEEQ i enquestes adaptades utilitzant tècniques estadístiques 

  Corbalán Fuertes, Montserrat; Aldabas Rubira, Emiliano; Nescolarde Selva, Lexa Digna; Gallardo León, Juan Antonio; Gago Barrio, Javier; González Díez, David; Martinez Albertín, Laura; Kadaoui, Hamza; Morlà Fernández, Nomeí (2009-02-12T13:00:20Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Dissenyar una metodologia per conèixer l’opinió de l’alumne respecte a l’assignatura i el professorat que la imparteix. Enfortir l’intercanvio d’experiències i metodologies entre els docents. Generar una metodologia d’anàlisis ...
 • Elaboració de material docent per a assignatures d'estadística industrial 

  Marco Almagro, Lluís; Grima Cintas, Pedro; Rodero de Lamo, Lourdes; Tort-Martorell Llabrés, Xavier; Sánchez Espigares, Josep Anton; Solé Vidal, Ignasi; Valls i Colom, Moisès; Corredoira González, Laura; Clot Razquin, Guillem; Fontdecaba Rigat, Sara (2009-02-12T13:11:17Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  La finalitat del projecte és elaborar material d'ajuda i suport a la docència per assignatures relacionades amb l'estadística industrial. Ens centrem fonamentalment en les assignatures “Mètodes estadístics de l’enginyeria ...
 • Proposta metodològica per afavorir el treball en equip en assignatures semipresencials que comporten la realització de projectes d’enginyeria amb un alt contingut de disseny 

  Forcada Matheu, Núria; Casals, Miquel; Roca Ramon, Xavier; Gangolells Solanellas, Marta; Amante García, Beatriz; García-Almiñana, Daniel; Gassó Domingo, Santiago; Juan Manuel, Hernández (2009-02-12T13:19:20Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Aquest projecte ha tingut com a finalitat principal impulsar un aprenentatge més efectiu dels alumnes en assignatures que, impartides en una modalitat semipresencial, comporten la realització d’un treball de curs amb un ...
 • Pràctiques amb ordinador semipresencials: eina d'aprenentatge 

  Sabater Pruna, M. Assumpta; Álvarez Quetglas, María José; Forcada Plaza, Santiago; Jiménez Jiménez, María José; Monsó Burgués, Enrique P.J.; Navarro Gonzalo, M. Teresa; Rallo Capdevila, Miguel; Muñoz i Garcia, Cristina (2009-02-12T13:27:15Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El projecte d’innovació docent que es presenta té per objectiu incorporar pràctiques amb ordinador semipresencials en el procés d’aprenentatge. S’explora aquesta modalitat en la recerca de combinacions per al ...
 • iMatCampus: Vodcasting, les matemàtiques cap a Europa 

  Parés Mariné, Núria; Pozo Montero, Francesc; Vidal Seguí, Yolanda; Arias Vicente, Irene (2009-02-12T13:33:46Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  La finalitat del projecte ha estat la generació i distribució d’un material docent accessible via web en format de “MapleCast” per tal de motivar l’estudiant i facilitar l’assimilació dels conceptes curriculars, millorant ...
 • Recursos extendidos para el Análisis, Simulación Visual y desarrollo de Proyectos Arquitectónicos 

  Monedero Isorna, Javier; Redondo Domínguez, Ernesto; Vila Robert, Jorge; Zapata Cebrián, Héctor; Pouplana Solé, Xavier; Díaz Gómez, César; Navarro, Ricardo; Moya, Joaquín (2009-02-12T13:44:36Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Los objetivos generales del proyecto son mejorar el rendimiento académico y la efectividad del aprendizaje de los estudiantes. Y, en paralelo, mejorar la metodología de trabajo y el ámbito de recursos utilizados por ...
 • Inclusió de les tic en el portafoli de l’estudiant per a l’ensenyament dels mètodes numèrics 

  Sarrate Ramos, Josep; Rodríguez Ferran, Antonio; Fernández Méndez, Sonia; Sevilla Cárdenas, Rubén; Rozados, Oriol; Díez, Pedro; Huerta, Antonio (2009-02-12T13:49:56Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  La finalitat d’aquest projecte ha estat la millora de la formació global dels estudiants. Concretament, mitjançant la creació d’un portafoli que contingui les diferents activitats que ha realitzat l’estudiant al llarg ...
 • LAVICAD: LAboratori VIrtual de Comunicacions Analògiques i Digitals 

  Cabrera-Bean, Margarita; Giró Nieto, Xavier; Rey Micolau, Francesc; Gasull Llampallas, Antoni; Casas, Josep; Villares Piera, Nemesio Javier; Fernández Rubio, Juan Antonio; Sala Álvarez, José; Espinosa Fricke, Pedro; Fernández, Carlos Marcos; Cortes, Silvia; Muntanyola, Mireia; Farré, Miquel Angel (2009-02-12T09:27:53Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Mitjançant el present ajut s’ha ampliat l’aplicació en xarxa LAVICAD (LAboratori VIrtual de COmunicacions Analògiques i Digitals) que s’ofereix de forma integrada dins de la plataforma d’e-learning COM@WEB. LAVICAD és ...
 • Models matemàtics per a l’educació en sostenibilitat 

  Grau Saldes, Antoni; Bolea Monte, Yolanda (2009-02-12T10:06:49Z)
  Texto en actas de congreso / Comunicación de congreso
  Acceso abierto
  L’objectiu d’aquest projecte és la realització d’un material docent innovador per a l’ambientalització curricular en les àrees docents de l’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial. La primera part del ...
 • Creació de recursos en línea per a l’autoaprenentage, foment de l’esperit crític i emprenedor i formació d’un comité d’avaluació externa en el màster MERIT 

  Pradell i Cara, Lluís; Cabrera-Bean, Margarita; Canal Bienzobas, Fernando; Cardama Aznar, Ángel; Gasull Llampallas, Antoni; González Arbesú, José María; Giró Nieto, Xavier; Heldring, Alexander; Herranz Luis, Jaime; Jofre Roca, Lluís; Mallorquí Franquet, Jordi Joan; Nadeu Camprubí, Climent; Olmos Bonafé, Juan José; Romeu Robert, Jordi; Rius Casals, Juan Manuel; Torres Torres, Francisco; Úbeda Farré, Eduard; Coderch Collell, Marcel; Kerans, Mary Ellen; Ros Giralt, Jordi; García, Antonio; González Font, Blanca; Guardiola Garcia, Marta; Hernández, Antoni; Melgarejo, Natali; Mestres, Albert (2009-02-12T10:25:51Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El projecte es desenvolupa en el marc de la titulació oficial de màster MERIT del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. El màster, orientat a la recerca i integrat dins del programa Erasmus Mundus, presenta ...
 • Entorn web per a la gestió i aprenentatge dels procediments de seguretat i medi ambient en els laboratoris d’enginyeria química 

  Graells Sobré, Moisès; Escudero Bakx, Gerard; Pérez Moya, Montserrat; González, Núria (2009-02-12T11:35:17Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  La seguretat, la prevenció i les actituds tècnicament responsables, incloent les aspectes ètics [1], són qüestions de gran importància tècnica i social. No obstant, això no s’explicita en els continguts de les assignatures ...
 • Innovacions i Accions de Suport per a la Docència de la Programació i la Computació 

  Valero García, Miguel; Canto, Pablo del; Gallego Fernández, María Isabel; López, José Manuel; Mora Serrano, Javier; Reyes Muñoz, María Angélica; Rodríguez Luna, Eva; Sanjeevan, Kanapathipillai; Santamaria Barnadas, Eduard; Reynoso Vasquez, Vilma Karina (2009-02-12T12:57:24Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  El proyecto tiene como objetivo mejorar el conjunto de recursos docentes a disposición del profesorado responsable de la impartición de dos asignaturas de programación de ordenadores que se imparten en los planes de ...
 • Eurocampus. Una assignatura intercampus d'abast europeu 

  Martínez de Osés, Francesc Xavier; Castells Sanabra, Marcel·la; Cervetto, Rita (2009-02-12T13:31:01Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  L’objectiu principal d’aquest projecte ha estat la creació d’una assignatura de lliure elecció on-line intereuropea, de tal manera que alumnes de diferents disciplines (relacionades amb la temàtica del transport marítim ...
 • Aplicació de l’aprenentatge cooperatiu per la realització de pràctiques de laboratori 

  Corbalán Fuertes, Montserrat; Ruiz Illana, Germán; Poncelas López, Óscar; Abad Román, Angela (2009-02-12T13:38:26Z)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  L’objectiu del projecte és aplicar l’aprenentatge cooperatiu (AC) per la realització de pràctiques de laboratoris. Concretament les pràctiques es realitzen en el laboratori d’audiovisuals i en l’estudi de so de l’EUETIT ...
 • Cisol- Aula d'energies renovables ETSAV- Educació interdisciplinària i participativa cap a una arquitectura sostenible 

  Masseck, Torsten; Calatayud Souweine, Daniel; Claret, Coque; Vidal Moreno, Jordina; Suñol, Auora; Verdú, Alex; Mompeau, Judith; Nuñez, Laia (2009-02-12T13:42:19Z)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  La finalitat del projecte es la realització de cursos específics amb un innovador format participatiu i interdisciplinari, prenent com a base l’oferta que donen el CISOL (www.cisol.com.es) i la seva Aula de Energies ...
 • Plataformes digitals per aprendre activa i cooperativament 

  González Alastrué, José Antonio; Marco Almagro, Lluís; Rodero de Lamo, Lourdes; Sánchez, Josep A.; Clot, Guillem; Silvestre, Antoni (2009-02-12T12:58:16Z)
  Comunicación de congreso / Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  e-status es una plataforma web que propone ejercicios a los estudiantes que se corrigen automáticamente. Un mismo ejercicio puede repetirse todas las veces que se desea, puesto que los datos son diferentes cada vez. Al ...
 • Eina informàtica basada en el guiatge de l’alumne, per l’anivellament dels coneixements previs de química, de primer curs de la UPC de la titulació d’Enginyeria Industrial, mitjançant la plataforma de suport a la docència (Atenea v.4.0) 

  Martínez Martínez, María del Rosario; Casa Pons, Ignasi; Farran Marsà, Adriana; Miralles Esteban, Núria; Giménez Izquierdo, Francisco Javier; Pablo Ribas, Joan de; Calafell Monfort, Margarita (2008-12-20)
  Texto en actas de congreso
  Acceso abierto
  Durant aquest projecte s’ha recopilat i estructurat un material didàctic adequat perquè l’alumnat, en especial el que no hagi cursat assignatures de química abans del seu ingrés a la universitat, pugui aconseguir uns ...