Revista editada per l’ETSAB, entre 1983 i 2001, amb l’objectiu de recollir els textos més significatius de la vida cultural de l’escola any per any: articles, conferències de setmanes culturals, seminaris, jornades i congressos, treballs publicats, estudis i exercicis resultants de l’acivitat docent i la investigació.

Dades editorials:

Editor: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya).

e-ISSN:1886-4821

Collections in this community

Recent Submissions

View more