Revista mensual amb reportatges, notícies i entrevistes que ajuden a divulgar la formació i la recerca que es genera a la UPC, així com el seu esperit innovador.

Quan va néixer l’any 1989, anava adreçada especialment als membres de la comunitat universitària, com a eina de comunicació interna, i contemplava informacions referides a activitats institucionals, recursos humans, iniciatives transversals o obertes a la participació.

Al setembre de 2007 la revista inicia una nova etapa i canvia d’enfocament, adreçant els seus continguts a un públic més ampli: la societat i el teixit empresarial.

Des de mitjans de 2011 es deixa de publicar en paper per fer-ho exclusivament en format electrònic.

e-ISSN: 2014-0827

DL: B.5275-2011 (versió electrònica)

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

View more